Dụng cụ cầm tay
Dụng cụ cầm tay

Dụng cụ dùng pin khác

MÁY RÚT RIVER DÙNG PIN 12V DCA ADPM50Z

Mã hàng: ADPM50Z

Giá: 2.150.000 vnđ

MÁY RÚT RIVER DÙNG PIN 12V DCA ADPM40EK

Mã hàng: ADPM40EK

Giá: 3.000.000 vnđ

MÁY THỔI BỤI DÙNG PIN 18V DCA ADQF28B

Mã hàng: ADQF28B

Giá: 2.260.000 vnđ

MÁY CẮT CÀNH CÂY DÙNG PIN 4V DCA ADYD14B

Mã hàng: ADYD14B

Giá: 900.000 vnđ

MÁY CẮT CÀNH CÂY DÙNG PIN 18V DCA ADYD30B

Mã hàng: ADYD30B

Giá: 5.800.000 vnđ

MÁY CƯA KIẾM DÙNG PIN 12V DCA ADJF28Z

Mã hàng: ADJF28Z

Giá: 1.900.000 vnđ

MÁY CƯA KIẾM DÙNG PIN 18V DCA ADJF28B

Mã hàng: ADJF28B

Giá: 4.200.000 vnđ

MÁY CƯA KIẾM DÙNG PIN 12V DCA ADJF15EK

Mã hàng: ADJF15EK

Giá: 2.000.000 vnđ

MÁY CƯA KIẾM DÙNG PIN 12V DCA ADJF15

Mã hàng: DCA ADJF15

Giá: 1.900.000 vnđ

MÁY CẮT GỌC ĐA NĂNG DÙNG PIN 12V DCA ADMD12Z

Mã hàng: ADMD12Z

Giá: 860.000 vnđ

MÁY CẮT GỌC ĐA NĂNG DÙNG PIN 12V DCA ADMD12A

Mã hàng: ADMD12A

Giá: 1.900.000 vnđ

SÚNG BƠM SILICON DÙNG PIN DCA ADPJ12AK

Mã hàng: ADPJ12AK

Giá: 2.000.000 vnđ

Dụng cụ dùng pin khác