Dụng cụ đo chính xác
Dụng cụ đo chính xác

Dưỡng đo lỗ

THƯỚC ĐO VẾT NỨT NIIGATA CM-SKD

Mã hàng: CM-SKD

Giá: 90.000 vnđ

THƯỚC ĐO ĐƯỜNG KÍNH LỖ TRÒN NIIGATA TPG-710C

Mã hàng: TPG-710C

Giá: 4.000.000 vnđ

THƯỚC ĐO VẾT NỨT NIIGATA CM-CKD

Mã hàng: CM-CKD

Giá: 120.000 vnđ

THƯỚC ĐO ĐƯỜNG KÍNH LỖ TRÒN NIIGATA TPG-710B

Mã hàng: TPG-710B

Giá: 2.400.000 vnđ

THƯỚC ĐO KHE HỞ NIIGATA TPG-700SKD

Mã hàng: TPG-700SKD

Giá: 330.000 vnđ

THƯỚC ĐO ĐƯỜNG KÍNH LỖ TRÒN NIIGATA TPG-710A

Mã hàng: TPG-710A

Giá: 800.000 vnđ

THƯỚC ĐO KHE HỞ NIIGATA TPG-700B

Mã hàng: TPG-700B

Giá: 300.000 vnđ

THƯỚC ĐO KHE HỞ NIIGATA TPG-700C

Mã hàng: TPG-700C

Giá: 400.000 vnđ

THƯỚC ĐO KHE HỞ NIIGATA TPG-800KD

Mã hàng: TPG-800KD

Giá: 200.000 vnđ

THƯỚC ĐO KHE HỞ NIIGATA TPG-700AKD

Mã hàng: TPG-700AKD

Giá: 200.000 vnđ

THƯỚC ĐO KHE HỞ NIIGATA TPG-700A

Mã hàng: TPG-700A

Giá: 200.000 vnđ

THƯỚC ĐO KHE HỞ NIIGATA TPG-267M

Mã hàng: TPG-267M

Giá: 1.700.000 vnđ

Dưỡng đo lỗ

Chat Zalo 1 Chat Zalo 2