Dụng cụ đo chính xác
Dụng cụ đo chính xác

Dưỡng đo mối hàn

VALI BỘ THƯỚC ĐO ĐƯỜNG HÀN 16 CHI TIẾT TLT WG-016

Mã hàng: TLT-WG016

Giá: 5.500.000 vnđ

THƯỚC ĐO MỐI HÀN TLT CAT#3

Mã hàng: TLT CAT#3

Giá: 500.000 vnđ

THƯỚC ĐO MỐI HÀN V-WAC

Mã hàng: V-WAC

Giá: 200.000 vnđ

THƯỚC ĐO ĐƯỜNG HÀN TLT HJC40B

Mã hàng: TLT HJC40B

Giá: 300.000 vnđ

THƯỚC ĐO MỐI HÀN TLT HJC60

Mã hàng: TLT HJC60

Giá: 750.000 vnđ

THƯỚC ĐO MỐI HÀN TLT HJC40

Mã hàng: TLT HJC40

Giá: 350.000 vnđ

THƯỚC ĐO MỐI HÀN TLT WG-03ASG

Mã hàng: WG-03ASG

Giá: 300.000 vnđ

THƯỚC ĐO ĐƯỜNG HÀN MỐI HÀN TLT MGA-01

Mã hàng: TLT MGA-01

Giá: 650.000 vnđ

THƯỚC ĐO MỐI HÀN TLT MG-11

Mã hàng: TLT MG-11

Giá: 600.000 vnđ

THƯỚC ĐO MỐI HÀN WGU-9M

Mã hàng: WGU-9M

Giá: 1.900.000 vnđ

THƯỚC ĐO MỐI HÀN WGU-7M

Mã hàng: WGU-7M

Giá: 950.000 vnđ

THƯỚC ĐO MỐI HÀN WGU-8M

Mã hàng: WGU-8M

Giá: 1.400.000 vnđ

Dưỡng đo mối hàn