Vận chuyển nâng đỡ
Vận chuyển nâng đỡ

Hít cẩu hàng

HÍT CẨU HÀNG 5 TẤN PML-5000

Mã hàng: PML-200

Giá: 32.000.000 vnđ

HÍT CẨU HÀNG 200KG PML-200

Mã hàng: PML-200

Giá: 2.100.000 vnđ

NAM CHÂM CẨU HÀNG KAWASAKI 1 TẤN PML-10

Mã hàng: KWS KPT-10

Giá: 5.900.000 vnđ

NAM CHÂM NÂNG TAY GẠT PML-3000

Mã hàng: PML-3000

Giá: 14.600.000 vnđ

NAM CHÂM NÂNG TAY GẠT PML-2000

Mã hàng: PML-2000

Giá: 10.900.000 vnđ

NAM CHÂM NÂNG TAY GẠT PML-1000 1 TẤN

Mã hàng: PML-1000

Giá: 5.950.000 vnđ

CẨU TỪ PML-600 600KG

Mã hàng: PML-600

Giá: 4.000.000 vnđ

CỤC HÍT CẨU HÀNG PML- 4 400KG

Mã hàng: PML-4

Giá: 3.200.000 vnđ

NAM CHÂM NÂNG TAY GẠT PML-100 100KG

Mã hàng: PML-100

Giá: 1.900.000 vnđ

Hít cẩu hàng