Dụng cụ cầm tay
Dụng cụ cầm tay

Kềm bộ

BỘ 4 KỀM MỞ PHE TOTAL THTJ214041041

Mã hàng: THTJ214041041

Giá: 400.000 vnđ

BỘ 4 KỀM MỞ PHE TOTAL THTJ214042

Mã hàng: THTJ214042

Giá: 500.000 vnđ

BỘ 4 KỀM MỞ PHE TOTAL THT114041

Mã hàng: THT114041

Giá: 250.000 vnđ

BỘ 29 CÔNG CỤ GIA DỤNG TOTAL THKTV02H291

Mã hàng: THKTV02H291

Giá: 500.000 vnđ

BỘ 11 CÔNG CỤ GIA DỤNG TOTAL THKTV02H111

Mã hàng: THKTV02H111

Giá: 500.000 vnđ

BỘ 6 KỀM MINI LÀM TRANG SỨC TOTAL THT1K0511

Mã hàng: THT1K0511

Giá: 400.000 vnđ

BỘ KỀM 4 MÓN TOTAL THKTV02P041

Mã hàng: THKTV02P041

Giá: 500.000 vnđ

BỘ 7 CÔNG CỤ VIỄN THÔNG TOTAL THKTV02T071

Mã hàng: THKTV02T071

Giá: 900.000 vnđ

BỘ 3 KỀM RĂNG,CẮT VÀ MŨI NHỌN TOTAL THT1K0311

Mã hàng: THT1K0311

Giá: 170.000 vnđ

BỘ 3 KỀM RĂNG, CẮT VÀ NHỌN TOTAL THT2K0301

Mã hàng: THT2K0301

Giá: 270.000 vnđ

Kềm bộ