Ống, dây hơi, phụ kiện các loại
Ống, dây hơi, phụ kiện các loại

Kẹp định vị các loại

KẸP ĐỊNH VỊ GH-201A

Mã hàng: GH-201A

Giá: 25.000 vnđ

KẸP ĐỊNH VỊ GH-201B

Mã hàng: GH-201B

Giá: 38.000 vnđ

KẸP ĐỊNH VỊ GH-201C

Mã hàng: GH-201C

Giá: 38.000 vnđ

KẸP ĐỊNH VỊ GH-202F

Mã hàng: GH-202F

Giá: 70.000 vnđ

KẸP ĐỊNH VỊ GH-202FL

Mã hàng: GH-202FL

Giá: 80.000 vnđ

KẸP ĐỊNH VỊ GH-203F

Mã hàng: GH-203F

Giá: 63.000 vnđ

KẸP ĐỊNH VỊ GH-203FL

Mã hàng: GH-203FL

Giá: 65.000 vnđ

KẸP ĐỊNH VỊ GH-204G

Mã hàng: GH-204G

Giá: 215.000 vnđ

KẸP ĐỊNH VỊ GH-204GB

Mã hàng: GH-204GB

Giá: 180.000 vnđ

KẸP ĐỊNH VỊ GH-204GBL

Mã hàng: GH-204GBL

Giá: 225.000 vnđ

KẸP ĐỊNH VỊ GH-204GBLH

Mã hàng: GH-204GBLH

Giá: 250.000 vnđ

KẸP ĐỊNH VỊ GH-220WLH

Mã hàng: GH-220WLH

Giá: 110.000 vnđ

Kẹp định vị các loại