Vận chuyển nâng đỡ
Vận chuyển nâng đỡ

Kẹp tôn đứng

KẸP TÔN ĐỨNG KENBO 5 TẤN

Mã hàng: KENBO KTD5T

Giá: 2.600.000 vnđ

KẸP TÔN ĐỨNG 3 TẤN KENBO

Mã hàng: KENBO KTD3T

Giá: 1.790.000 vnđ

KẸP TÔN ĐỨNG 2 TẤN KENBO

Mã hàng: KENBO KTD2T

Giá: 1.250.000 vnđ

KẸP TÔN ĐỨNG 1 TẤN KENBO

Mã hàng: KENBO-KTD1T

Giá: 1.040.000 vnđ

KẸP TÔN ĐỨNG 6 TẤN SUPER TOOL HLC 6HE NHẬT BẢN

Mã hàng: HLC-6HE

Giá: 10.500.000 vnđ

KẸP TÔN ĐỨNG 6 TẤN SVC 6HE NHẬT BẢN

Mã hàng: SVC-6HE

Giá: 11.200.000 vnđ

KẸP TÔN ĐỨNG KAWASAKI 1 TẤN E-001

Mã hàng: E-001

Giá: 1.250.000 vnđ

KẸP TÔN ĐỨNG 2 TẤN KAWASAKI E-002

Mã hàng: E-002

Giá: 1.650.000 vnđ

KẸP TÔN ĐỨNG 5 TẤN KAWASAKI

Mã hàng: E-005

Giá: 2.700.000 vnđ

KẸP TÔN ĐỨNG 3 TẤN KAWASAKI

Mã hàng: E-003

Giá: 2.050.000 vnđ

Kẹp tôn đứng