Vận chuyển nâng đỡ
Vận chuyển nâng đỡ

Kẹp tôn đứng

KẸP TÔN ĐỨNG VITAL 2 TẤN MC-2

Mã hàng: MC-2

Giá: 1.100.000 vnđ

KẸP TÔN ĐỨNG VITAL 1 TẤN MC-1

Mã hàng: MC-5

Giá: 880.000 vnđ

KẸP TÔN ĐỨNG VITAL 5 TẤN MC-5

Mã hàng: MC-5

Giá: 2.300.000 vnđ

KẸP TÔN ĐỨNG VITAL 3 TẤN MC-3

Mã hàng: MC-3

Giá: 1.400.000 vnđ

KẸP TÔN ĐỨNG VITAL 5 TẤN MC-5

Mã hàng: MC-5

Giá: 2.300.000 vnđ

KẸP TÔN ĐỨNG 1 TẤN

Mã hàng: KT-001

Giá: 800.000 vnđ

KẸP TÔN ĐỨNG 3 TẤN

Mã hàng: KT-00301

Giá: 1.600.000 vnđ

KẸP TÔN ĐỨNG 3 TẤN CAM

Mã hàng: KT-003

Giá: 1.600.000 vnđ

KẸP TÔN ĐỨNG 2 TẤN

Mã hàng: KT-002

Giá: 1.100.000 vnđ

KẸP TÔN ĐỨNG 5 TẤN

Mã hàng: KT-005

Giá: 1.900.000 vnđ

KẸP TÔN ĐỨNG KENBO 5 TẤN

Mã hàng: KENBO KTD5T

Giá: 2.600.000 vnđ

KẸP TÔN ĐỨNG 3 TẤN KENBO

Mã hàng: KENBO KTD3T

Giá: 1.790.000 vnđ

Kẹp tôn đứng