Vận chuyển nâng đỡ
Vận chuyển nâng đỡ

Kẹp tôn ngang

KẸP TÔN NGANG 3 TẤN HARU HLC-3

Mã hàng: HLC-3

Giá: 2.800.000 vnđ

KẸP TÔN NGANG 2 TẤN HARU HLC-2

Mã hàng: HLC-2

Giá: 2.350.000 vnđ

KẸP TÔN NGANG 1 TẤN HARU HLC-1

Mã hàng: HLC-1

Giá: 1.550.000 vnđ

KẸP TÔN NGANG 3 TẤN KENBO LC-3

Mã hàng: LC-3

Giá: 1.850.000 vnđ

KẸP TÔN NGANG KENBO 2 TẤN LC-2

Mã hàng: LC-2

Giá: 1.270.000 vnđ

KẸP TÔN NGANG KENBO 1 TẤN

Mã hàng: KENBO KTN1T

Giá: 970.000 vnđ

KẸP TÔN NGANG 5 TẤN KAWASAKI

Mã hàng: KWT-5T

Giá: 5.500.000 vnđ

KẸP TÔN NGANG 2 TẤN KAWASAKI HLC-2

Mã hàng: HLC-2

Giá: 1.690.000 vnđ

KẸP TÔN NGANG KAWASAKI 1 TẤN HLC-1

Mã hàng: HLC-1

Giá: 1.350.000 vnđ

KẸP TÔN NGANG 3 TẤN KAWASAKI HLC-3

Mã hàng: HLC-3

Giá: 2.200.000 vnđ

Kẹp tôn ngang