ĐẦU NỐI CÁC LOẠI
ĐẦU NỐI CÁC LOẠI

Khớp nối bằng đồng thau

ĐẦU NỐI NHANH THỦY LỰC 3/8 INCH BẰNG ĐỒNG

Mã hàng: TLT DN0380

Giá: 390.000 vnđ

ĐẦU NỐI NHANH THỦY LỰC NITTO 4S-A

Mã hàng: 4S-A

Giá: 690.000 vnđ

ĐẦU NỐI THỦY LỰC 3/8 INCH ĐỒNG THAU

Mã hàng: TLT-DNTL3.8

Giá: 550.000 vnđ

KHỚP NỐI NHANH THỦY LỰC NITTO 3P-A

Mã hàng: NITTO 3P-A

Giá: 230.000 vnđ

ĐẦU NỐI NHANH THỦY LỰC NITTO 3S-A

Mã hàng: NITTO 3S-A

Giá: 470.000 vnđ

ĐẦU NỐI NHANH THỦY LỰC NITTO 2S-A

Mã hàng: NITTO 2S-A

Giá: 420.000 vnđ

ĐẦU NỐI NHANH THỦY LỰC BẰNG ĐỒNG THAU NITTO 2P-A

Mã hàng: NITTO 2P-A

Giá: 220.000 vnđ

KHỚP NỐI NHANH THỦY LỰC 2 INCH BẰNG ĐỒNG THAU

Mã hàng: NOI TL60MMD

Giá: 7.990.000 vnđ

KHỚP NỐI NHANH THỦY LỰC BẰNG ĐỒNG THAU 1.1/2 INCH

Mã hàng: NOI TL49D

Giá: 3.960.000 vnđ

KHỚP NỐI NHANH THỦY LỰC 1.1/4 INCH BẰNG ĐỒNG THAU

Mã hàng: NOI TL42D

Giá: 2.980.000 vnđ

Khớp nối bằng đồng thau