ĐẦU NỐI CÁC LOẠI
ĐẦU NỐI CÁC LOẠI

Khớp nối bằng đồng thau

ĐẦU NỐI NHANH THỦY LỰC 3/8 INCH

Mã hàng: TLT DN0380

Giá: 390.000 vnđ

ĐẦU NỐI NHANH THỦY LỰC NITTO 4S-A

Mã hàng: 4S-A

Giá: 620.000 vnđ

ĐẦU NỐI THỦY LỰC 3/8 INCH ĐỒNG THAU

Mã hàng: TLT-DNTL3.8

Giá: 450.000 vnđ

KHỚP NỐI NHANH THỦY LỰC NITTO 3P-A

Mã hàng: NITTO 3P-A

Giá: 199.000 vnđ

ĐẦU NỐI NHANH THỦY LỰC NITTO 3S-A

Mã hàng: NITTO 3S-A

Giá: 440.000 vnđ

ĐẦU NỐI NHANH THỦY LỰC NITTO 2S-A

Mã hàng: NITTO 2S-A

Giá: 380.000 vnđ

ĐẦU NỐI NHANH THỦY LỰC BẰNG ĐỒNG THAU NITTO 2P-A

Mã hàng: NITTO 2P-A

Giá: 180.000 vnđ

KHỚP NỐI NHANH THỦY LỰC 2 INCH BẰNG ĐỒNG THAU

Mã hàng: NOI TL60MMD

Giá: 6.890.000 vnđ

KHỚP NỐI NHANH THỦY LỰC BẰNG ĐỒNG THAU 1.1/2 INCH

Mã hàng: NOI TL49D

Giá: 3.360.000 vnđ

KHỚP NỐI NHANH THỦY LỰC 1.1/4 INCH BẰNG ĐỒNG THAU

Mã hàng: NOI TL42D

Giá: 2.480.000 vnđ

KHỚP NỐI NHANH THỦY LỰC 1 INCH BẰNG ĐỒNG THAU

Mã hàng: NOI TL34D

Giá: 1.410.000 vnđ

KHỚP NỐI NHANH THỦY LỰC 3/4 INCH BẰNG ĐỒNG

Mã hàng: NOI TL27D

Giá: 920.000 vnđ

Khớp nối bằng đồng thau