ĐẦU NỐI CÁC LOẠI
ĐẦU NỐI CÁC LOẠI

Khớp nối Sang - A Hàn Quốc

VAN TIẾT LƯU 2 ĐẦU ỐNG SANG - A Ø6 GNSF06

Mã hàng: GNSF06

Giá: 73.000 vnđ

VAN TIẾT LƯU 2 ĐẦU ỐNG Ø 4 SANG - A GNSF04

Mã hàng: GNSF04

Giá: 60.000 vnđ

VAN TIẾT LƯU SANG - A Φ6 REN M5 GNSE06M5

Mã hàng: GNSE06M5

Giá: 47.000 vnđ

VAN TIẾT LƯU SANG - A Φ4 REN 13 GNSE0402

Mã hàng: GNSE0402

Giá: 47.000 vnđ

VAN TIẾT LƯU SANG - A Φ4 REN 9.6 GNSE0401

Mã hàng: GNSE0401

Giá: 39.000 vnđ

VAN TIẾT LƯU SANG - A Φ4 REN M5 GNSE04M5

Mã hàng: GNSE04M5

Giá: 45.000 vnđ

NỐI ỐNG THẲNG SANG - A GPG1210 Φ 12 - Φ10

Mã hàng: GPG1210

Giá: 23.000 vnđ

NỐI KHÍ SANG - A GPG1008 Φ 10 - Φ8

Mã hàng: GPG1008

Giá: 21.000 vnđ

ĐẦU NỐI THẲNG SANG - A GPG0806 Φ 6 - Φ4

Mã hàng: GPG0806

Giá: 17.000 vnđ

KHỚP NỐI THẲNG SANG - A GPG0604 Φ 6 - Φ4

Mã hàng: GPG0604

Giá: 16.000 vnđ

Khớp nối Sang - A Hàn Quốc