Dụng cụ cầm tay
Dụng cụ cầm tay

Kìm bấm cos

KÌM BẤM SLING CÁP BWC-180 TOP KOGYO

Mã hàng: BWC-180

Giá: 1.530.000 vnđ

KÌM BẤM COS PIN RỖNG 4-16 MM2

Mã hàng: BCR002

Giá: 500.000 vnđ

KÌM BẤM COS OPT SN-06WF 0.25-6MM2

Mã hàng: SN-06WF

Giá: 550.000 vnđ

KÌM BẤM COS OPT LY-04WF

Mã hàng: LY-04WF

Giá: 550.000 vnđ

KÌM BẤM COS OPT LY-06WF

Mã hàng: LY-06WF

Giá: 550.000 vnđ

KÌM BẤM COS SN-02

Mã hàng: KÌM BẤM COS SN-02

Giá: 550.000 vnđ

KÌM BẤM COS MACOH MH-08

Mã hàng: MH-08

Giá: 450.000 vnđ

KÌM BẤM COS BẰNG TAY 1.5-14MM2 MACOH MH-14

Mã hàng: MH-14

Giá: 550.000 vnđ

KÌM BẤM COS MACOH MH-22

Mã hàng: MH-22

Giá: 650.000 vnđ

KÌM BẤM COS MACOH MH-38

Mã hàng: MH-38

Giá: 1.200.000 vnđ

KÌM BẤM COS KINGTONY 6721-10 0.5~6MM2

Mã hàng: 6721-10

Giá: 430.000 vnđ

KỀM BẤM COS MẠNG 6P 8P KINGTONY 67F1-08

Mã hàng: 67F1-08

Giá: 660.000 vnđ

Kìm bấm cos