Dụng cụ cầm tay
Dụng cụ cầm tay

Kìm bấm cos

KÌM BẤM ĐẦU COS 38L ASAKI AK-9114

Mã hàng: AK-9114

Giá: 420.000 vnđ

KÌM BẤM ĐẦU COS 25L ASAKI AK-9113

Mã hàng: AK-9113

Giá: 450.000 vnđ

KÌM BẤM ĐẦU COS 8L ASAKI AK-9111

Mã hàng: AK-9111

Giá: 340.000 vnđ

KÌM BẤM ĐẦU COS 16L ASAKI AK-9112

Mã hàng: AK-9112

Giá: 340.000 vnđ

KÌM BẤM ĐẦU COS CHỈA BỌC NHỰA ASAKI AK-9126

Mã hàng: AK-9126

Giá: 290.000 vnđ

KÌM BẤM ĐẦU COS 6L ASAKI AK-9110

Mã hàng: AK-9110

Giá: 260.000 vnđ

KÌM BẤM COS PIN ASAKI AK-9123

Mã hàng: AK-9123

Giá: 290.000 vnđ

KÌM BẤM COS NỐI ASAKI AK-9124

Mã hàng: AK-9124

Giá: 290.000 vnđ

KÌM BẤM ĐẦU NỐI CÁP ĐỒNG TRỤC ASAKI AK-9125

Mã hàng: AK-9125

Giá: 290.000 vnđ

KÌM BẤM COS GHIM CAPA ASAKI AK-9122

Mã hàng: AK-9122

Giá: 290.000 vnđ

KÌM BẤM COS TRÒN BỌC NHỰA ASAKI AK-9120

Mã hàng: AK-9120

Giá: 290.000 vnđ

KÌM BẤM COS TRÒN ASAKI AK-9121

Mã hàng: AK-9121

Giá: 290.000 vnđ

Kìm bấm cos