Dụng cụ cầm tay
Dụng cụ cầm tay

Kìm cắt

KỀM CẮT MINI 4.5 INCH TOLSEN 10033

Mã hàng: 10033

Giá: 90.000 vnđ

KỀM CẮT CÁCH ĐIỆN 1000V TOLSEN V38127

Mã hàng: V38127

Giá: 294.000 vnđ

KỀM CẮT CÁCH ĐIỆN 1000V TOLSEN V38126

Mã hàng: V38126

Giá: 270.000 vnđ

KỀM CẮT (CÔNG NGHIỆP) 6 INCH TOLSEN 10018

Mã hàng: TOLSEN 10018

Giá: 120.000 vnđ

KỀM CẮT (CÔNG NGHIỆP) 7 INCH TOLSEN 10019

Mã hàng: 10019

Giá: 130.000 vnđ

KỀM CẮT 7 INCH TOLSEN 10004

Mã hàng: 10004

Giá: 130.000 vnđ

KỀM CẮT 6 INCH TOLSEN 10003

Mã hàng: 10003

Giá: 120.000 vnđ

KÌM TRỢ LỰC CẮT CÁP ĐIỆN ASAKI AK-8417

Mã hàng: AK-8417

Giá: 5.300.000 vnđ

KÌM TRỢ LỰC CẮT CÁP ĐIỆN ASAKI AK-8416

Mã hàng: AK-8416

Giá: 5.800.000 vnđ

KÌM TRỢ LỰC CẮT CÁP ĐIỆN ASAKI AK-8409

Mã hàng: AK-8409

Giá: 6.600.000 vnđ

KÌM TRỢ LỰC CẮT CÁP ĐIỆN ASAKI AK-8410

Mã hàng: AK-8410

Giá: 15.800.000 vnđ

KÌM TRỢ LỰC CẮT CÁP ĐIỆN ASAKI AK-8403

Mã hàng: AK-8403

Giá: 2.950.000 vnđ

Kìm cắt