Dụng cụ cầm tay
Dụng cụ cầm tay

Kìm chết

KÌM BẤM XÍCH 20 INCH STANDARD

Mã hàng: KBX-20ST

Giá: 180.000 vnđ

KÌM BẤM CHỮ C 18 INCH STANDARD

Mã hàng: KBC-18ST

Giá: 315.000 vnđ

KÌM BẤM CHẾT 5 INCH STANDARD CHÍNH HÃNG

Mã hàng: KBC-05ST

Giá: 105.000 vnđ

KÌM BẤM CHẾT 10 INCH STANDARD HỘP

Mã hàng: KBC-10ST

Giá: 150.000 vnđ

KÌM BẤM CHẾT 10 INCH STANDARD VĨ

Mã hàng: KBC-10ST

Giá: 110.000 vnđ

KỀM BẤM CHẾT CHỮ C 11″ KINGTONY 6625-11

Mã hàng: 6625-11

Giá: 480.000 vnđ

KÌM CHẾT KINGTONY 6605-08 (8INCH)

Mã hàng: 6605-08

Giá: 440.000 vnđ

KỀM BẤM CHẾT CHỮ C 6,5″ KINGTONY 6615-06

Mã hàng: 6615-06

Giá: 340.000 vnđ

11" KÌM CHẾT KINGTONY 6615-11

Mã hàng: 6615-11

Giá: 490.000 vnđ

18" KÌM CHẾT KINGTONY 6615-18

Mã hàng: 6615-18

Giá: 940.000 vnđ

7" KÌM CHẾT CHỮ C KINGTONY 6625-06

Mã hàng: 6625-06

Giá: 410.000 vnđ

7" KÌM CHẾT KINGTONY 6031-07N

Mã hàng: 6031-07N

Giá: 220.000 vnđ

Kìm chết