Dụng cụ cầm tay
Dụng cụ cầm tay

Kìm chết

KỀM BẤM LỖ 9 INCH, 220MM TOLSEN 10101

Mã hàng: 10101

Giá: 130.000 vnđ

KỀM BẤM KẸP 9 INCH TOLSEN 10057

Mã hàng: 10057

Giá: 240.000 vnđ

KỀM BẤM CHỮ C( CÔNG NGHIỆP ) TOLSEN 10058

Mã hàng: 10058

Giá: 360.000 vnđ

KỀM BẤM CHỮ C 11 INCH TOLSEN 10056

Mã hàng: 10056

Giá: 294.000 vnđ

KÈM BẤM KẸP 10 INCH TOLSEN 10055

Mã hàng: 10055

Giá: 230.000 vnđ

KỀM BẤM MIỆNG CONG TOLSEN 10051

Mã hàng: 10051

Giá: 140.000 vnđ

KỀM BẤM NHỌN 9 INCH TOLSEN 10052

Mã hàng: 10052

Giá: 140.000 vnđ

KỀM BẤM MIỆNG THẲNG 10 INCH TOLSEN 10048

Mã hàng: TOLSEN 10048

Giá: 210.000 vnđ

KỀM BẤM MIỆNG CONG (CÔNG NGHIỆP) TOLSEN 10049

Mã hàng: 10049

Giá: 210.000 vnđ

KÌM BẤM XÍCH IRWIN T27EL4

Mã hàng: T27EL4

Giá: 600.000 vnđ

Kìm chết