Dụng cụ cầm tay
Dụng cụ cầm tay

Kìm cộng lực

KỀM CÀNG CUA (CÔNG NGHIỆP) 8 INCH TOLSEN 10045

Mã hàng: 10045

Giá: 140.000 vnđ

KỀM CÀNG CUA (CÔNG NGHIỆP) 6 INCH TOLSEN 10043

Mã hàng: 10043

Giá: 130.000 vnđ

KỀM CÀNG CUA (CÔNG NGHIỆP) 7 INCH TOLSEN 10044

Mã hàng: 10044

Giá: 150.000 vnđ

KỀM CÀNG CUA (CÔNG NGHIỆP) 9 INCH TOLSEN 10040

Mã hàng: 10040

Giá: 130.000 vnđ

KỀM CÀNG CUA (CÔNG NGHIỆP) 8 INCH TOLSEN 10039

Mã hàng: 10039

Giá: 140.000 vnđ

KÌM CỘNG LỰC MINI CÁN CAM ASAKI AK-8191

Mã hàng: AK-8191

Giá: 135.000 vnđ

KÌM CỘNG LỰC MINI ASAKI AK-8190

Mã hàng: AK-8190

Giá: 127.000 vnđ

KÌM CỘNG LỰC ASAKI AK-0630

Mã hàng: AK-0630

Giá: 1.160.000 vnđ

KÌM CỘNG LỰC ASAKI AK-0629

Mã hàng: AK-0629

Giá: 1.080.000 vnđ

KÌM CỘNG LỰC ASAKI AK-0627

Mã hàng: AK-0627

Giá: 554.000 vnđ

KÌM CỘNG LỰC ASAKI AK-0626

Mã hàng: AK-0626

Giá: 392.000 vnđ

KÌM CỘNG LỰC ASAKI AK-0625

Mã hàng: AK-0625

Giá: 310.000 vnđ

Kìm cộng lực