Dụng cụ cầm tay
Dụng cụ cầm tay

Kìm điện

KỀM RĂNG MINI 4.5 INCH TOLSEN 10030

Mã hàng: 10030

Giá: 90.000 vnđ

KỀM NHỌN CONG CÁCH ĐIỆN 1000V TOLSEN V38148

Mã hàng: V38148

Giá: 310.000 vnđ

KỀM ĐIỆN CÁCH ĐIỆN 1000V TOLSEN V38118

Mã hàng: V38118

Giá: 350.000 vnđ

KỀM ĐIỆN CÁCH ĐIỆN 1000V TOLSEN V38117

Mã hàng: V38117

Giá: 310.000 vnđ

KỀM ĐIỆN CÁCH ĐIỆN 1000V TOLSEN V38116

Mã hàng: V38116

Giá: 294.000 vnđ

KỀM RĂNG ĐA NĂNG 9,5 INCH TOLSEN 10305

Mã hàng: 10305

Giá: 250.000 vnđ

KỀM RĂNG ĐA NĂNG 9,5 INCH TOLSEN 10304

Mã hàng: 10304

Giá: 200.000 vnđ

KỀM RĂNG (CÔNG NGHIỆP) 8 INCH TOLSEN 10017

Mã hàng: 10017

Giá: 145.000 vnđ

KỀM RĂNG (CÔNG NGHIỆP) 6 INCH TOLSEN 10015

Mã hàng: 10015

Giá: 120.000 vnđ

KỀM RĂNG (CÔNG NGHIỆP) 7 INCH TOLSEN 10016

Mã hàng: 10016

Giá: 130.000 vnđ

KỀM RĂNG 8 INCH TOLSEN 10002

Mã hàng: 10002

Giá: 130.000 vnđ

KỀM RĂNG 6 INCH TOLSEN 10000

Mã hàng: 10000

Giá: 110.000 vnđ

Kìm điện