Dụng cụ cầm tay
Dụng cụ cầm tay

Kìm mỏ quạ

KÌM MỎ QUẠ KINGTONY 6516-10A (CÁN ĐỎ) 10"

Mã hàng: 6516-10A

Giá: 440.000 vnđ

10" KÌM MỎ QUẠ KINGTONY 6516-10C

Mã hàng: Ì 6516-10C

Giá: 300.000 vnđ

8" KÌM HAI LỖ KINGTONY 6463-08C

Mã hàng: 6463-08C

Giá: 280.000 vnđ

10" KÌM MỎ QUẠ KINGTONY 6511-10A

Mã hàng: 6511-10A

Giá: 340.000 vnđ

13" KÌM MỎ QUẠ KINGTONY 6511-13C

Mã hàng: 6511-13C

Giá: 440.000 vnđ

KỀM MỎ QUẠ TOTAL THTJ381006

Mã hàng: THTJ381006

Giá: 200.000 vnđ

KỀM MỎ QUẠ 250MM TOTAL THT281005

Mã hàng: THT281005

Giá: 120.000 vnđ

KỀM MỎ QUẠ TOTAL THT281006

Mã hàng: THT281006

Giá: 150.000 vnđ

KỀM MỎ QUẠ TOTAL THT281202

Mã hàng: THT281202

Giá: 170.000 vnđ

KỀM MỎ QUẠ (CÔNG NGHIỆP) 10 INCH TOLSEN 10029

Mã hàng: 10029

Giá: 166.000 vnđ

KỀM MỎ QUẠ 10 INCH TOLSEN 10014

Mã hàng: 10014

Giá: 160.000 vnđ

KÌM TUỐT DÂY ĐIỆN MỎ QUẠ ASAKI AK-9104

Mã hàng: AK-9104

Giá: 160.000 vnđ

Kìm mỏ quạ