Dụng cụ cầm tay
Dụng cụ cầm tay

Kìm mỏ quạ

KỀM MỎ QUẠ (CÔNG NGHIỆP) 10 INCH TOLSEN 10029

Mã hàng: 10029

Giá: 166.000 vnđ

KỀM MỎ QUẠ 10 INCH TOLSEN 10014

Mã hàng: 10014

Giá: 160.000 vnđ

KÌM TUỐT DÂY ĐIỆN MỎ QUẠ ASAKI AK-9104

Mã hàng: AK-9104

Giá: 160.000 vnđ

KỀM MỎ QUẠ IRWIN 2078510

Mã hàng: 2078510

Giá: 220.000 vnđ

KÌM MỎ QUẠ 12INCH/305MM STANLEY STHT 84021-8

Mã hàng: STHT 84021-8

Giá: 230.000 vnđ

KÌM MỎ QUẠ 10INCH/250MM STANLEY STHT 84024-8

Mã hàng: STHT 84024-8

Giá: 180.000 vnđ

KÌM MỎ QUẠ 8INCH/198MM STANLEY STHT 84034-8

Mã hàng: STHT 84034-8

Giá: 155.000 vnđ

KÌM MỎ QUẠ 250MM VDE STANLEY 84-294

Mã hàng: 84-294

Giá: 540.000 vnđ

KÌM MỎ QUẠ 10 INCH STANLEY 84-294

Mã hàng: 84-294

Giá: 391.000 vnđ

Kìm mỏ quạ