Dụng cụ cầm tay
Dụng cụ cầm tay

Kìm mũi nhọn

KỀM NHỌN MINI 4.5 INCH TOLSEN 10031

Mã hàng: 10031

Giá: 90.000 vnđ

KỀM NHỌN CÁCH ĐIỆN 1000V TOLSEN V16098

Mã hàng: V16098

Giá: 320.000 vnđ

KỀM TUỐT DÂY CÁCH ĐIỆN 1000V TOLSEN V38176

Mã hàng: V38176

Giá: 310.000 vnđ

KỀM NHỌN CÁCH ĐIỆN 1000V TOLSEN V38166

Mã hàng: V38166

Giá: 294.000 vnđ

KỀM NHỌN CÁCH ĐIỆN 1000V TOLSEN V38156

Mã hàng: V38156

Giá: 294.000 vnđ

KỀM NHỌN CÁCH ĐIỆN 1000V TOLSEN V38138

Mã hàng: V38138

Giá: 300.000 vnđ

KỀM NHỌN CONG CÁCH ĐIỆN 1000V TOLSEN V38146

Mã hàng: V38146

Giá: 300.000 vnđ

KỀM NHỌN CÁCH ĐIỆN 1000V TOLSEN V38136

Mã hàng: V38136

Giá: 294.000 vnđ

KỀM NHỌN (CÔNG NGHIỆP) 8 INCH TOLSEN 10022

Mã hàng: 10022

Giá: 130.000 vnđ

KỀM NHỌN (CÔNG NGHIỆP) 6 INCH TOLSEN 10023

Mã hàng: 10023

Giá: 120.000 vnđ

KỀM NHỌN (CÔNG NGHIỆP) 6 INCH TOLSEN 10021

Mã hàng: 10021

Giá: 110.000 vnđ

KỀM NHỌN CONG 6 INCH TOLSEN 10008

Mã hàng: 10008

Giá: 110.000 vnđ

Kìm mũi nhọn