Dụng cụ đo chính xác
Dụng cụ đo chính xác

Kính hiển vi, kính lúp

KÍNH LÚP BỎ TÚI NIIGATA NO.7020-W

Mã hàng: NO.7020-W

Giá: 350.000 vnđ

KÍNH LÚP BỎ TÚI NIIGATA NO.7070

Mã hàng: NO.7070

Giá: 620.000 vnđ

KÍNH LÚP ĐO LƯỜNG ĐỘ CHIA NIIGATA LSL-35

Mã hàng: LSL-35

Giá: 1.450.000 vnđ

KÍNH LÚP ĐO LƯỜNG ĐỘ CHIA NIIGATA LSL-26

Mã hàng: LSL-26

Giá: 1.260.000 vnđ

KÍNH LÚP CẦM TAY CÁN NHỰA NIIGATA NO.7515

Mã hàng: NO.7515

Giá: 350.000 vnđ

KÍNH LÚP CẦM TAY CÁN NHỰA NIIGATA NO.7507

Mã hàng: NO.7507

Giá: 250.000 vnđ

KÍNH HIỂN LÚP ĐẺ BÀN CÓ ĐÈN NIIGATA LS2-175S

Mã hàng: LS2-175S

Giá: 5.400.000 vnđ

KÍNH HIỂN LÚP ĐẺ BÀN CÓ ĐÈN NIIGATA LS4-150S

Mã hàng: LS4-150S

Giá: 6.700.000 vnđ

KÍNH HIỂN VI QUANG HỌC NIIGATA XTDB-SP2N

Mã hàng: XTDB-SP2N

Giá: 16.700.000 vnđ

KÍNH HIỂN VI QUANG HỌC NIIGATA XT-2040

Mã hàng: XT-2040

Giá: 8.150.000 vnđ

Kính hiển vi, kính lúp