Vật liệu mài mòn
Vật liệu mài mòn

Lưỡi cắt gạch, đá, bê tông

LƯỠI CẮT ĐÁ GRANITE ARIX - SHINHAN 400MM

Mã hàng: GNT-400

Giá: 2.500.000 vnđ

LƯỠI CẮT ĐÁ GRANITE ARIX - SHINHAN 350MM

Mã hàng: GNT-350

Giá: 1.980.000 vnđ

LƯỠI CẮT BÊ TÔNG BEE - TEDDY 20 INCH

Mã hàng: BT-20

Giá: 3.100.000 vnđ

LƯỠI CẮT BÊ TÔNG 800MM BEE TEDDY

Mã hàng: BT-800

Giá: 5.950.000 vnđ

LƯỠI CẮT BÊ TÔNG SHINHAN HÀN QUỐC 20 INCH - 500MM

Mã hàng: SHINHAN LC-500

Giá: 2.900.000 vnđ

LƯỠI CẮT BÊ TÔNG HÀN QUỐC SHINHAN 22 INCH - 550MM

Mã hàng: SHINHAN LC-550

Giá: 3.050.000 vnđ

LƯỠI CẮT BÊ TÔNG HÀN QUỐC SHINHAN 24 INCH - 600MM

Mã hàng: SHINHAN LC-600

Giá: 3.780.000 vnđ

LƯỠI CẮT BÊ TÔNG HÀN QUỐC SHINHAN 14INCH 350MM

Mã hàng: SHINHAN LC-350

Giá: 1.600.000 vnđ

LƯỠI CẮT BÊ TÔNG SHINHAN HÀN QUỐC 18

Mã hàng: SHINHAN LC-450

Giá: 1.950.000 vnđ

LƯỠI CẮT BÊ TÔNG HÀN QUỐC SHINHAN 400mm

Mã hàng: SHINHAN 400

Giá: 1.800.000 vnđ

Lưỡi cắt gạch, đá, bê tông