Dụng cụ cầm tay
Dụng cụ cầm tay

Lưỡi dao

LƯỠI DAO RỌC CÁP MỎ CONG IRWIN 10504250

Mã hàng: 10504250

Giá: 100.000 vnđ

LƯỠI DAO RỌC CÁP MỎ CONG IRWIN 10504249

Mã hàng: 10504249

Giá: 55.000 vnđ

LƯỠI DAO RỌC CÁP THẲNG IRWIN 10504240

Mã hàng: 10504240

Giá: 50.000 vnđ

LƯỠI DAO RỌC CÁP THẲNG IRWIN 10504241

Mã hàng: 10504241

Giá: 97.000 vnđ

LƯỠI DAO RỌC GIẤY 18MM IRWIN 10504561

Mã hàng: 10504561

Giá: 35.000 vnđ

LƯỠI DAO SỦI STANLEY 28-510

Mã hàng: 28-510

Giá: 55.000 vnđ

LƯỠI DAO RỌC STANLEY 11-922H

Mã hàng: 11-922H

Giá: 450.000 vnđ

LƯỠI DAO RỌC THẲNG 19-62MM STANLEY 11-921T

Mã hàng: 11-921T

Giá: 60.000 vnđ

Lưỡi dao