Dụng cụ dùng điện
Dụng cụ dùng điện

Máy bào

MÁY BÀO ĐIỆN TPC 1990

Mã hàng: 1990

Giá: 820.000 vnđ

MÁY BÀO ĐIỆN TPC 1983

Mã hàng: 1983

Giá: 800.000 vnđ

MÁY BÀO ĐIỆN TPC 1982

Mã hàng: 1982

Giá: 600.000 vnđ

MÁY BÀO ĐIỆN DCA AMB110

Mã hàng: AMB110

Giá: 1.400.000 vnđ

MÁY BÀO ĐIỆN DCA AMB82

Mã hàng: AMB82

Giá: 900.000 vnđ

MÁY BÀO TĂNG 810W TOLSEN 79568

Mã hàng: 79568

Giá: 1.300.000 vnđ

MÁY BÀO TOLSEN 79535

Mã hàng: 79535

Giá: 1.100.000 vnđ

MÁY BÀO CẦM TAY 750W STANLEY STEL630-B1

Mã hàng: STEL630-B1

Giá: 1.450.000 vnđ

MÁY BÀO MAKITA 2012NB

Mã hàng: 2012NB

Giá: 16.630.000 vnđ

MÁY BÀO CHẠY ĐIỆN 136 MM MAKITA SH-1804N

Mã hàng: SH-1804N

Giá: 10.080.000 vnđ

MÁY BÀO MAKITA 1911B

Mã hàng: 1911B

Giá: 6.230.000 vnđ

MÁY BÀO MAKITA 1805N

Mã hàng: 1805N

Giá: 10.030.000 vnđ

Máy bào