Dụng cụ dùng điện
Dụng cụ dùng điện

Máy cắt sắt

MÁY CẮT SẮT BÀN MAKITA M2403B

Mã hàng: M2403B

Giá: 2.760.000 vnđ

MÁY CẮT ĐỂ BÀN BOSCH GTS 254

Mã hàng: GTS 254

Giá: 6.780.000 vnđ

MÁY CẮT ĐỂ BÀN BOSCH GTS 10 XC

Mã hàng: GTS 10 XC

Giá: 16.400.000 vnđ

MÁY CẮT ĐỂ BÀN BOSCH GCD 12 JL

Mã hàng: GCD 12 JL

Giá: 10.590.000 vnđ

MÁY CẮT ĐỂ BÀN BOSCH GCM 10 MX

Mã hàng: GCM 10 MX

Giá: 5.940.000 vnđ

MÁY CẮT ĐỂ BÀN BOSCH GCM 12 SDE

Mã hàng: GCM 12 SDE

Giá: 18.680.000 vnđ

MÁY ĐỂ BÀN BOSCH GCO 220

Mã hàng: GCO 220

Giá: 2.860.000 vnđ

MÁY CẮT ĐỂ BÀN BOSCH GCO 14-24

Mã hàng: GCO 14-24

Giá: 3.410.000 vnđ

MÁY CẮT BOSCH GDC 140

Mã hàng: GDC 140

Giá: 1.350.000 vnđ

MÁY CẮT BOSCH GSC 2.8

Mã hàng: GSC 2.8

Giá: 10.750.000 vnđ

MÁY CẮT BOSCH GSG 300

Mã hàng: GSG 300

Giá: 12.690.000 vnđ

MÁY CẮT SẮT DONGCHENG DJG04-355S

Mã hàng: DJG04-355S

Giá: 2.000.000 vnđ

Máy cắt sắt