Dụng cụ dùng điện
Dụng cụ dùng điện

Máy chà nhám băng

MÁY CHÀ NHÁM TĂNG TPC 8610

Mã hàng: 8610

Giá: 1.800.000 vnđ

MÁY CHÀ NHÁM DCA AST533

Mã hàng: AST533

Giá: 1.200.000 vnđ

MÁY CHÀ NHÁM DCA AST9X533

Mã hàng: AST9X533

Giá: 850.000 vnđ

MÁY CHÀ NHÁM CẦM TAY 310W STANLEY SSS310-B1

Mã hàng: SSS310-B1

Giá: 990.000 vnđ

MÁY CHÀ NHÁM BĂNG MAKITA 9924DB

Mã hàng: 9924DB

Giá: 5.250.000 vnđ

MÁY CHÀ NHÁM BĂNG MAKITA 9910

Mã hàng: 9910

Giá: 2.970.000 vnđ

MÁY CHÀ NHÁM BĂNG MAKITA 9403

Mã hàng: 9403

Giá: 6.400.000 vnđ

Máy chà nhám băng