Dụng cụ dùng điện
Dụng cụ dùng điện

Máy chà nhám đĩa

MÁY CHÀ NHÁM TPC 9036

Mã hàng: 9036

Giá: 625.000 vnđ

MÁY CHÀ NHÁM TĂNG DCA AST610

Mã hàng: AST610

Giá: 1.900.000 vnđ

MÁY CHÀ NHÁM TRÒN DCA ASA125

Mã hàng: ASA125

Giá: 800.000 vnđ

MÁY CHÀ ĐĨA TRÒN DCA ASA150

Mã hàng: ASA150

Giá: 560.000 vnđ

MÁY CHÀ NHÁM HÌNH CHỮ NHẬT DCA ASB234

Mã hàng: ASB234

Giá: 1.050.000 vnđ

MÁY CHÀ NHÁM HÌNH CHỮ NHẬT DCA ASB02-185

Mã hàng: ASB02-185

Giá: 740.000 vnđ

MÁY CHÀ NHÁM HÌNH VUÔNG DCA ASB04-100

Mã hàng: ASB04-100

Giá: 676.000 vnđ

MÁY CHÀ NHÁM HÌNH VUÔNG DCA ASB104

Mã hàng: ASB104

Giá: 720.000 vnđ

MÁY CHÀ NHÁM HÌNH CHỮ NHẬT DCA ASB185

Mã hàng: ASB185

Giá: 534.000 vnđ

MÁY CHÀ NHÁM HÌNH VUÔNG DCA ASB03-100

Mã hàng: ASB03-100

Giá: 600.000 vnđ

MÁY CHÀ NHÁM HÌNH VUÔNG DCA ASB100

Mã hàng: ASB100

Giá: 534.000 vnđ

MÁY CHÀ NHÁM HÌNH VUÔNG DCA ASB02-100

Mã hàng: ASB02-100

Giá: 666.000 vnđ

Máy chà nhám đĩa