Dụng cụ khí nén
Dụng cụ khí nén

Máy chà nhám dùng hơi

MÁY CHÀ NHÁM HƠI TRÒN 5" TOP PAS-10027-15

Mã hàng: PAS-10027-15

Giá: 1.600.000 vnđ

CHÀ NHÁM HƠI HYMAIR AT-186

Mã hàng: AT-186

Giá: 1.200.000 vnđ

CHÀ NHÁM HƠI HYMAIR AT-680

Mã hàng: AT-680

Giá: 2.350.000 vnđ

CHÀ NHÁM HƠI 6 INCH HYMAIR PAT-301

Mã hàng: PAT-301

Giá: 1.100.000 vnđ

CHÀ NHÁM HƠI 6 INCH HYMAIR AT-280

Mã hàng: AT-280

Giá: 500.000 vnđ

CHÀ NHÁM HƠI 6 INCH HYMAIR NST-991F

Mã hàng: NST-991F

Giá: 1.100.000 vnđ

CHÀ NHÁM HƠI 2 INCH NGANG HYMAIR AT -7037B

Mã hàng: AT -7037B

Giá: 750.000 vnđ

CHÀ NHÁM HƠI 3 INCH NGANG HYMAIR AT -7037D

Mã hàng: AT -7037D

Giá: 700.000 vnđ

MÁY CHÀ NHÁM HƠI 5 INCH SP 3905-5A

Mã hàng: 3905-5A

Giá: 4.750.000 vnđ

MÁY CHÀ NHÁM DÙNG HƠI PRIMA OSN-50HE

Mã hàng: OSN-50HE

Giá: 1.080.000 vnđ

MÁY CHÀ NHÁM DÙNG HƠI HYMAIR AT-7018

Mã hàng: AT-7018

Giá: 730.000 vnđ

MÁY CHÀ NHÁM HƠI CYT ST-534

Mã hàng: ST-534

Giá: 2.200.000 vnđ

Máy chà nhám dùng hơi