Dụng cụ dùng điện
Dụng cụ dùng điện

Máy chà nhám rung

MÁY CHÀ NHÁM RUNG MAKITA BO4901

Mã hàng: BO4901

Giá: 3.920.000 vnđ

MÁY CHÀ NHÁM RUNG MAKITA BO4565

Mã hàng: BO4565

Giá: 1.680.000 vnđ

MÁY CHÀ NHÁM RUNG MAKITA BO4566

Mã hàng: BO4566

Giá: 1.770.000 vnđ

MÁY CHÀ NHÁM RUNG MAKITA BO4557

Mã hàng: BO4557

Giá: 1.300.000 vnđ

MÁY CHÀ NHÁM RUNG MAKITA BO4558

Mã hàng: BO4558

Giá: 1.610.000 vnđ

MÁY CHÀ NHÁM RUNG MAKITA BO4555

Mã hàng: BO4555

Giá: 1.600.000 vnđ

MÁY CHÀ NHÁM RUNG MAKITA BO4556

Mã hàng: BO4556

Giá: 1.520.000 vnđ

MÁY CHÀ NHÁM RUNG MAKITA BO4540

Mã hàng: BO4540

Giá: 2.120.000 vnđ

MÁY CHÀ NHÁM RUNG MAKITA BO3711

Mã hàng: BO3711

Giá: 1.590.000 vnđ

MÁY CHÀ NHÁM RUNG MAKITA BO451011

Mã hàng: BO451011

Giá: 1.170.000 vnđ

MÁY CHÀ NHÁM RUNG MAKITA BO3710

Mã hàng: BO3710

Giá: 1.260.000 vnđ

MÁY CHÀ NHÁM RUNG MAKITA 9045B

Mã hàng: 9045B

Giá: 4.173.000 vnđ

Máy chà nhám rung