Thiết bị ngành hàn
Thiết bị ngành hàn

Máy hàn MIG

MÁY HÀN MIG JASIC 250A BỘ CẤP DÂY RỜI

Mã hàng: JASIC 250 DR

Giá: 8.000.000 vnđ

MÁY HÀN MIG JASIC NBC 250A BỘ CẤP DÂY TRONG

Mã hàng: JASIC 250A

Giá: 4.450.000 vnđ

MÁY HÀN MIG 500

Mã hàng: MIG 500

Giá: 23.000.000 vnđ

MÁY HÀN BÁN TỰ ĐỘNG JASIC MIG 350

Mã hàng: JASIC MIG 350

Giá: 20.500.000 vnđ

MÁY HÀN MIG SASUKE MIG-250A

Mã hàng: MIG-250A

Giá: 6.450.000 vnđ

Máy hàn MIG