Thiết bị ngành hàn
Thiết bị ngành hàn

Máy hàn que

MÁY HÀN ĐIỆN TỬ TPC 200A

Mã hàng: 200A

Giá: 1.200.000 vnđ

MÁY MÁY HÀN QUE ĐIỆN TỬ 5.0mm, 200A TOLSEN 44020

Mã hàng: 44020

Giá: 4.300.000 vnđ

MÁY MÁY HÀN QUE ĐIỆN TỬ 4.0mm, 160A TOLSEN 44002

Mã hàng: 44002

Giá: 3.150.000 vnđ

MÁY HÀN MMA INVERTER TOLSEN 44004

Mã hàng: 44004

Giá: 4.000.000 vnđ

MÁY MÁY HÀN QUE ĐIỆN TỬ 4.0mm, 160A TOLSEN 44016

Mã hàng: 44016

Giá: 3.300.000 vnđ

MÁY HÀN CẦM TAY MINI PROWELD

Mã hàng: PROWELD MINI

Giá: 2.500.000 vnđ

MÁY HÀN MINI CẦM TAY X320

Mã hàng: X320

Giá: 2.700.000 vnđ

MÁY HÀN QUE JASIC ZX7-250E

Mã hàng: ZX7-250E

Giá: 3.400.000 vnđ

MÁY HÀN QUE JASIC ARC200

Mã hàng: JASIC ARC200

Giá: 3.500.000 vnđ

MÁY HÀN QUE JASIC ARC200 MINI (SIÊU NHỎ)

Mã hàng: JASIC ARC 200 MINI

Giá: 1.300.000 vnđ

MÁY HÀN QUE JASIC ARC 315 220V

Mã hàng: ARC 315

Giá: 5.100.000 vnđ

MÁY HÀN QUE JASIC ARC 250

Mã hàng: ARC 250

Giá: 4.490.000 vnđ

Máy hàn que