Thiết bị ngành hàn
Thiết bị ngành hàn

Máy hàn que

MÁY HÀN QUE ĐIỆN TỬ EURO ARC-250

Mã hàng: EURO ARC-250

Giá: 1.880.000 vnđ

MÁY HÀN QUE ĐIỆN TỬ EURO ARC-200

Mã hàng: EURO ARC-200

Giá: 1.650.000 vnđ

MÁY HÀN QUE ĐIỆN TỬ EURO MMA-200

Mã hàng: EURO MMA-200

Giá: 1.430.000 vnđ

MÁY HÀN QUE MINI KENMAX ARC-200N

Mã hàng: KENMAX ARC-200N

Giá: 1.220.000 vnđ

MÁY HÀN QUE CMART W0017 200MA DC Inverter

Mã hàng: W0017

Giá: 1.850.000 vnđ

MÁY HÀN QUE INVERTER RILAND ARC 250CT

Mã hàng: ARC 250CT

Giá: 3.790.000 vnđ

MÁY HÀN QUE INVERTER RILAND ARC 200CT

Mã hàng: ARC 200CT

Giá: 2.970.000 vnđ

MÁY HÀN QUE INVERTER RILAND ARC 200GE

Mã hàng: ARC 200GE

Giá: 1.899.000 vnđ

MÁY HÀN QUE HỒNG KÝ HK200K

Mã hàng: HK200K

Giá: 2.400.000 vnđ

MÁY HÀN QUE ĐIỆN TỬ JASIC ARC400

Mã hàng: ARC400

Giá: 6.300.000 vnđ

MÁY HÀN ĐIỆN TỬ SASUKE MMA-400

Mã hàng: MMA-400

Giá: 4.690.000 vnđ

MÁY HÀN ĐIỆN TỬ SASUKE MMA-315

Mã hàng: MMA-315

Giá: 3.350.000 vnđ

Máy hàn que