Thiết bị ngành hàn
Thiết bị ngành hàn

Máy hàn TIG

MÁY HÀN JASIC TIG 400A 380V

Mã hàng: JASIC TIG 400A

Giá: 14.500.000 vnđ

MÁY HÀN JASIC TIG 300 W124

Mã hàng: JASIC TIG 300

Giá: 7.200.000 vnđ

MÁY HÀN TIG JASIC 250A

Mã hàng: JASIC TIG 250A

Giá: 3.600.000 vnđ

MÁY HÀN TIG JASIC 250S

Mã hàng: JASIC 250S

Giá: 3.650.000 vnđ

MÁY HÀN SASUKE TIG/MIG-250

Mã hàng: TIG/MIG-250

Giá: 4.200.000 vnđ

MÁY HÀN TIG RILAND WS250

Mã hàng: WS250

Giá: 4.850.000 vnđ

MÁY HÀN TIG SASUKE 200A

Mã hàng: TIG 200A

Giá: 4.750.000 vnđ

Máy hàn TIG