Dụng cụ dùng điện
Dụng cụ dùng điện

Máy khoan búa

MÁY KHOAN BÚA SDS MAX BOSCH GBH 8-45 DV

Mã hàng: GBH 8-45 DV

Giá: 19.550.000 vnđ

MÁY KHOAN BÚA SDS MAX BOSCH GBH 8-45 D

Mã hàng: GBH 8-45 D

Giá: 18.060.000 vnđ

MÁY KHOAN BÚA SDS MAX BOSCH GBH 5-40 D

Mã hàng: GBH 5-40 D

Giá: 10.950.000 vnđ

MÁY KHOAN BÚA SDS+ BOSCH GBH 4-32 DFR

Mã hàng: GBH 4-32 DFR

Giá: 9.980.000 vnđ

MÁY KHOAN BÚA SDS+ BOSCH GBH 2-28 DFV

Mã hàng: GBH 2-28 DFV

Giá: 4.840.000 vnđ

MÁY KHOAN BÚA SDS+ BOSCH GBH 3-28 DRE

Mã hàng: GBH 3-28 DRE

Giá: 6.140.000 vnđ

MÁY KHOAN BÚA SDS+ BOSCH GBH 2-26 DRE

Mã hàng: GBH 2-26 DRE

Giá: 3.980.000 vnđ

MÁY KHOAN BÚA SDS+ BOSCH GBH 2-28 DV

Mã hàng: GBH 2-28 DV

Giá: 4.550.000 vnđ

MÁY KHOAN BÚA SDS+ BOSCH GBH 2-26 E

Mã hàng: GBH 2-26 E

Giá: 3.610.000 vnđ

MÁY KHOAN BÚA SDS+ BOSCH GBH 2-26 RE

Mã hàng: GBH 2-26 RE

Giá: 3.750.000 vnđ

MÁY KHOAN BÚA SDS+ BOSCH GBH 2-26 DE

Mã hàng: GBH 2-26 DE

Giá: 3.750.000 vnđ

MÁY KHOAN BÚA SDS+ BOSCH (KÈM PHỤ KIỆN) GBH 2-24 DRE

Mã hàng: GBH 2-24 DRE

Giá: 3.590.000 vnđ

Máy khoan búa