Dụng cụ cầm tay
Dụng cụ cầm tay

Máy khoan dùng pin

20V MÁY KHOAN BÊ TÔNG DÙNG PIN INGCO CRHLI1601

Mã hàng: CRHLI1601

Giá: 1.150.000 vnđ

20V MÁY KHOAN BÚA/BÊ TÔNG DÙNG PIN INGCO CRHLI2201

Mã hàng: CRHLI2201

Giá: 2.111.000 vnđ

20V MÁY KHOAN BÊ TÔNG DÙNG PIN INGCO CRHLI22012

Mã hàng: CRHLI22012

Giá: 3.500.000 vnđ

20V BỘ MÁY KHOAN VÀ MÁY VẶN VÍT INGCO CKLI2006

Mã hàng: CKLI2006

Giá: 3.150.000 vnđ

20V MÁY KHOAN BÚA DÙNG PIN INGCO CIDLI20031

Mã hàng: CIDLI20031

Giá: 2.050.000 vnđ

MÁY KHOAN DÙNG PIN LITHIUM INGCO CDLI2002 (20V)

Mã hàng: CDLI2002

Giá: 2.100.000 vnđ

MÁY KHOAN BÚA DÙNG PIN LITHIUM INGCO CIDLI2002 (20V)

Mã hàng: CIDLI2002

Giá: 2.311.000 vnđ

MÁY KHOAN DÙNG PIN 20V INGCO CDLI200215

Mã hàng: CDLI200215

Giá: 1.800.000 vnđ

MÁY KHOAN BÚA DÙNG PIN 20V INGCO CIDLI200215

Mã hàng: CIDLI200215

Giá: 1.785.000 vnđ

20V MÁY KHOAN BÚA DÙNG PIN INGCO CIDLI20012

Mã hàng: CIDLI20012

Giá: 1.670.000 vnđ

Máy khoan dùng pin