Dụng cụ dùng điện
Dụng cụ dùng điện

Máy khoan từ

MÁY KHOAN BOSCH GBM 50-2

Mã hàng: GBM 50-2

Giá: 25.700.000 vnđ

MÁY KHOAN TỪ DONGCHENG DJC30

Mã hàng: DJC30

Giá: 3.400.000 vnđ

MÁY KHOAN TỪ DONGCHENG DJC23

Mã hàng: DJC23

Giá: 5.300.000 vnđ

MÁY KHOAN TỪ AGP MDS750/4

Mã hàng: MDS750/4

Giá: 25.300.000 vnđ

MÁY KHOAN TỪ AGP SMD502

Mã hàng: SMD502

Giá: 13.000.000 vnđ

MÁY KHOAN TỪ AGP PMD3530

Mã hàng: PMD3530

Giá: 14.400.000 vnđ

MÁY KHOAN TỪ AGP TP2000

Mã hàng: TP2000

Giá: 23.500.000 vnđ

MÁY KHOAN TỪ AGP MD300N

Mã hàng: MD300N

Giá: 16.000.000 vnđ

MÁY KHOAN TỪ 900W DCA AJC02-30

Mã hàng: AJC02-30

Giá: 4.970.000 vnđ

MÁY KHOAN TỪ 1600W DCA AJC02-23

Mã hàng: AJC02-23

Giá: 9.150.000 vnđ

MÁY KHOAN TỪ 900W DCA AJC30

Mã hàng: AJC30

Giá: 4.590.000 vnđ

MÁY KHOAN TỪ 1500W DCA AJC23S

Mã hàng: AJC23S

Giá: 7.760.000 vnđ

Máy khoan từ