Dụng cụ cầm tay
Dụng cụ cầm tay

Máy mài dùng pin

MÁY CHÀ NHÁM PIN BOSCH GSS 18V-LI (SOLO)

Mã hàng: BOSCH GSS 18V-LI (SOLO)

Giá: 1.500.000 vnđ

MÁY MÀI PIN BOSCH GWS 18V-10

Mã hàng: GWS 18V-10

Giá: 8.300.000 vnđ

MÁY MÀI PIN BOSCH GWS 180-LI

Mã hàng: GWS 180-LI

Giá: 7.510.000 vnđ

MÁY MÀI PIN BOSCH GWS 18V-10 (SOLO)

Mã hàng: 18V-10 (SOLO)

Giá: 3.430.000 vnđ

MÁY MÀI PIN BOSCH GWS 180-LI (SOLO)

Mã hàng: GWS 180-LI (SOLO)

Giá: 2.930.000 vnđ

MÁY MÀI GÓC DÙNG PIN DONGCHENG DCSM02-100

Mã hàng: DCSM02-100

Giá: 3.000.000 vnđ

MÁY MÀI GÓC DÙNG PIN (KHÔNG CHỔI THAN) 20V DCA ADSM03-125EM

Mã hàng: ADSM03-125EM

Giá: 2.900.000 vnđ

MÁY MÀI GÓC DÙNG PIN (KHÔNG CHỔI THAN) 20V DCA ADSM03-100Z

Mã hàng: ADSM03-100Z

Giá: 1.200.000 vnđ

MÁY MÀI GÓC DÙNG PIN (KHÔNG CHỔI THAN) 20V DCA ADSM03-100EM

Mã hàng: ADSM03-100EM

Giá: 3.100.000 vnđ

MÁY MÀI GÓC DÙNG PIN (KHÔNG CHỔI THAN) 20V DCA ADSM03-125Z

Mã hàng: ADSM03-125Z

Giá: 1.100.000 vnđ

MÁY MÀI GÓC DÙNG PIN (KHÔNG CHỔI THAN) 18V DCA ADSM02-125E

Mã hàng: ADSM02-125E

Giá: 3.800.000 vnđ

MÁY MÀI GÓC DÙNG PIN (KHÔNG CHỔI THAN) 18V DCA ADSM02-125Z

Mã hàng: ADSM02-125Z

Giá: 1.400.000 vnđ

Máy mài dùng pin