Dụng cụ dùng điện
Dụng cụ dùng điện

Máy mài góc

MÁY MÀI THẲNG BOSCH GGS 5000 L

Mã hàng: GGS 5000 L

Giá: 2.070.000 vnđ

MÁY MÀI GÓC BOSCH GWS 24-180

Mã hàng: GWS 24-180

Giá: 3.300.000 vnđ

MÁY MÀI GÓC BOSCH GWS 24-230

Mã hàng: GWS 24-230

Giá: 3.500.000 vnđ

MÁY MÀI GÓC BOSCH GWS 2200-180

Mã hàng: GWS 2200-180

Giá: 2.750.000 vnđ

MÁY MÀI GÓC BOSCH GWS 2200-230

Mã hàng: GWS 2200-230

Giá: 2.810.000 vnđ

MÁY MÀI GÓC BOSCH GWS 22-180 LVI

Mã hàng: GWS 22-180 LVI

Giá: 5.560.000 vnđ

MÁY MÀI GÓC BOSCH GWS 20-180

Mã hàng: GWS 20-180

Giá: 2.500.000 vnđ

MÁY MÀI GÓC BOSCH GWS 20-230

Mã hàng: GWS 20-230

Giá: 2.970.000 vnđ

MÁY MÀI GÓC BOSCH GWS 18-150 L

Mã hàng: GWS 18-150 L

Giá: 3.800.000 vnđ

MÁY MÀI GÓC BOSCH GWS 18-150 PL

Mã hàng: GWS 18-150 PL

Giá: 3.800.000 vnđ

MÁY MÀI GÓC BOSCH GWS 17-150 CI

Mã hàng: GWS 17-150 CI

Giá: 3.650.000 vnđ

MÁY MÀI GÓC BOSCH GWS 18-125 L

Mã hàng: GWS 18-125 L

Giá: 3.670.000 vnđ

Máy mài góc