Dụng cụ dùng điện
Dụng cụ dùng điện

Máy mài góc

MÁY MÀI GÓC INGCO AG240082

Mã hàng: AG240082

Giá: 1.540.000 vnđ

5" (125MM) MÁY MÀI GÓC 2200W INGCO AG220018

Mã hàng: AG220018

Giá: 1.400.000 vnđ

180MM (7") MÁY MÀI GÓC 2400W INGCO AG24008

Mã hàng: AG24008

Giá: 1.540.000 vnđ

7" (180MM) MÁY MÀI GÓC 2000W INGCO AG200018

Mã hàng: AG200018

Giá: 1.370.000 vnđ

6" (150MM) MÁY MÀI GÓC 1500W INGCO AG1500182

Mã hàng: AG1500182

Giá: 1.140.000 vnđ

100MM (4") MÁY MÀI GÓC 1010W INGCO AG10108-2

Mã hàng: AG10108-2

Giá: 730.000 vnđ

5" (125MM) MÁY MÀI GÓC 1500W INGCO AG150018

Mã hàng: AG150018

Giá: 1.150.000 vnđ

125MM (5") MÁY MÀI GÓC 1100W INGCO AG110018

Mã hàng: AG110018

Giá: 770.000 vnđ

5" (125MM) MÁY MÀI GÓC ĐIỀU TỐC 900W INGCO AG900285

Mã hàng: AG900285

Giá: 600.000 vnđ

MÁY MÀI GÓC INGCO AG850381

Mã hàng: AG850381

Giá: 560.000 vnđ

Máy mài góc