Dụng cụ dùng điện
Dụng cụ dùng điện

Máy mài thằng

MÁY MÀI THẲNG BOSCH GGS 3000 L

Mã hàng: GGS 3000 L

Giá: 1.555.000 vnđ

MÁY MÀI THẲNG BOSCH GGS 28 LC

Mã hàng: GGS 28 LC

Giá: 4.800.000 vnđ

MÁY MÀI THẲNG BOSCH GGS 28 LCE

Mã hàng: GGS 28 LCE

Giá: 5.340.000 vnđ

MÁY MÀI THẲNG BOSCH GGS 8 CE

Mã hàng: GGS 8 CE

Giá: 5.570.000 vnđ

MÁY MÀI KHUÔN DONGCHENG DSJ03-10

Mã hàng: DSJ03-10

Giá: 400.000 vnđ

MÁY MÀI KHUÔN DONGCHENG DSJ04-25

Mã hàng: DSJ04-25

Giá: 400.000 vnđ

MÁY MÀI KHUÔN DONGCHENG DSJ05-25

Mã hàng: DSJ05-25

Giá: 700.000 vnđ

MÁY MÀI KHUÔN DONGCHENG DSJ06-25

Mã hàng: DSJ06-25

Giá: 800.000 vnđ

MÁY MÀI KHUÔN DONGCHENG DSJ25

Mã hàng: DSJ25

Giá: 400.000 vnđ

MÁY MÀI KHUÔN DONGCHENG DSJ02-25

Mã hàng: DSJ02-25

Giá: 500.000 vnđ

MÁY MÀI THẲNG AGP SG6

Mã hàng: SG6

Giá: 3.700.000 vnđ

MÁY MÀI KHUÔN (DẠNG TREO) AGP LY128

Mã hàng: LY128

Giá: 2.830.000 vnđ

Máy mài thằng