Dụng cụ khí nén
Dụng cụ khí nén

Máy nén khí

MÁY NÉN KHÍ KHÔNG DẦU DEKTON DK- AC2912S

Mã hàng: DK-AC2912S

Giá: 2.600.000 vnđ

MÁY NÉN KHÍ KHÔNG DẦU DEKTON DK- AC6950PLUS

Mã hàng: DK-AC2909R

Giá: 3.950.000 vnđ

MÁY NÉN KHÍ KHÔNG DẦU DEKTON DK- AC2909R

Mã hàng: DK-AC2909R

Giá: 2.900.000 vnđ

MÁY NÉN KHÍ 40 LÍT SHARK SKD-40D 750W

Mã hàng: SKD-40D

Giá: 4.300.000 vnđ

MÁY NÉN KHÍ KHÔNG DẦU MINI SHARK CNT 15 10 LÍT

Mã hàng: CNT 15

Giá: 3.400.000 vnđ

MÁY NÉN KHÍ KHÔNG DẦU 30 LÍT 2.5HP FUJIWA FJ-25

Mã hàng: FJ-25

Giá: 2.980.000 vnđ

MÁY NÉN KHÍ KHÔNG DẦU 12 LÍT 2HP FUJIWA FJ-20

Mã hàng: FJ-20

Giá: 2.500.000 vnđ

MÁY NÉN KHÍ KHÔNG DẦU 60 LÍT 5HP FUJIWA FJ-50

Mã hàng: FJ-50

Giá: 4.980.000 vnđ

MÁY NÉN KHÍ KHÔNG DẦU 120 LÍT FUGI

Mã hàng: FG-120L

Giá: 11.800.000 vnđ

MÁY NÉN KHÍ KHÔNG DẦU 160 LÍT FUGI 4 ĐẦU

Mã hàng: FG-160

Giá: 15.800.000 vnđ

Máy nén khí