Dụng cụ dùng điện
Dụng cụ dùng điện

Máy phát điện

MÁY PHÁT ĐIỆN CHẠY XĂNG 7500W TOLSEN 79993

Mã hàng: MÁY PHÁT ĐIỆN CHẠY XĂNG 7500W TOLSEN 79993

Giá: 17.000.000 vnđ

MÁY PHÁT ĐIỆN CHẠY XĂNG 2800W TOLSEN 79991

Mã hàng: 79991

Giá: 6.700.000 vnđ

MÁY PHÁT ĐIỆN CHẠY XĂNG 5000W TOLSEN 79992

Mã hàng: 79992

Giá: 14.000.000 vnđ

MÁY PHÁT ĐIỆN INVERTER 2.200W TOLSEN 79987

Mã hàng: 79987

Giá: 14.000.000 vnđ

MÁY PHÁT ĐIỆN INVERTER 3500W TOLSEN 79988

Mã hàng: 79988

Giá: 22.000.000 vnđ

MÁY PHÁT ĐIỆN INVERTER 1800W TOLSEN 79986

Mã hàng: 79986

Giá: 12.500.000 vnđ

MÁY PHÁT ĐIỆN PANAMA 5KW

Mã hàng: PANAMA 5KW

Giá: 10.700.000 vnđ

MÁY PHÁT ĐIỆN MAKUTE GE6500 15HP

Mã hàng: GE6500

Giá: 14.850.000 vnđ

MÁY PHÁT ĐIỆN MAKUTE GE2500 6.5HP

Mã hàng: GE2500

Giá: 8.890.000 vnđ

MÁY PHÁT ĐIỆN MAKUTE GE1500 3.5HP

Mã hàng: GE1500

Giá: 5.290.000 vnđ

Máy phát điện