Dụng cụ khí nén
Dụng cụ khí nén

Máy phun sơn công nghiệp

MÁY PHUN SƠN CÔNG NGHIỆP PS495

Mã hàng: PS495

Giá: 8.800.000 vnđ

MÁY PHUN SƠN CÔNG NGHIỆP KA-980

Mã hàng: KA-980

Giá: 6.000.000 vnđ

MÁY PHUN SƠN PHUN BỘT CHỐNG CHAY GUKE T9500

Mã hàng: T9500

Giá: 26.000.000 vnđ

MÁY PHUN BỘT GUKE GK8000 5000W

Mã hàng: GK8000

Giá: 28.500.000 vnđ

MÁY PHUN SƠN CÔNG NGHIỆP GUKE JIU'C 990

Mã hàng: JC 990

Giá: 5.500.000 vnđ

MÁY PHUN SƠN CÔNG NGHIỆP GUKE GK 990

Mã hàng: GK 990

Giá: 9.800.000 vnđ

MÁY PHUN SƠN CÔNG NGHIỆP GUKE GK 980

Mã hàng: GK 980

Giá: 6.500.000 vnđ

MÁY PHUN SƠN CÔNG NGHIỆP GUKE GK 450

Mã hàng: GK 450

Giá: 5.100.000 vnđ

MÁY PHUN SƠN CÔNG NGHIỆP GUKE - TAC 450

Mã hàng: TAC 450

Giá: 4.500.000 vnđ

MÁY PHUN SƠN CÔNG NGHIỆP OMEGA KA-990

Mã hàng: KA-990

Giá: 6.400.000 vnđ

MÁY PHUN SƠN CÔNG NGHIỆP MG-990 3500W

Mã hàng: MG-990

Giá: 6.900.000 vnđ

MÁY PHUN SƠN CÔNG NGHIỆP GK-990 4000W

Mã hàng: GK-990

Giá: 8.500.000 vnđ

Máy phun sơn công nghiệp