Dụng cụ dùng điện
Dụng cụ dùng điện

Máy vặn bu lông ốc

MÁY SIẾT BULOONG TPC 6024

Mã hàng: 6024

Giá: 2.000.000 vnđ

MÁY SIẾT BULOONG TPC 6020

Mã hàng: 6020

Giá: 1.300.000 vnđ

MÁY SIẾT CẮT BULOONG 1050W DCA APB24E

Mã hàng: APB24E

Giá: 6.189.000 vnđ

MÁY SIẾT BULOONG 1050W DCA APB30

Mã hàng: APB30

Giá: 3.200.000 vnđ

MÁY SIẾT BULOONG 1050W DCA APB32

Mã hàng: APB32

Giá: 4.000.000 vnđ

MÁY SIẾT BULOONG 340W DCA APB20C

Mã hàng: APB20C

Giá: 1.300.000 vnđ

MÁY SIẾT BULOONG 620W DCA APB22C

Mã hàng: APB22C

Giá: 1.960.000 vnđ

MÁY SIẾT BULOONG 300W DCA APB12

Mã hàng: APB12

Giá: 1.050.000 vnđ

MÁY SIẾT BULOONG 450W DCA APB16

Mã hàng: APB16

Giá: 1.160.000 vnđ

MÁY SIẾT CẮT BU LÔNG MAKITA 6924N

Mã hàng: 6924N

Giá: 52.200.000 vnđ

MÁY SIẾT CẮT BU LÔNG MAKITA 6922NB

Mã hàng: 6922NB

Giá: 37.600.000 vnđ

MÁY SIẾT BU LÔNG ĐIỆN RYOBI IW-2000 320W

Mã hàng: IW-2000

Giá: 3.600.000 vnđ

Máy vặn bu lông ốc