Dụng cụ cầm tay
Dụng cụ cầm tay

Máy vặn bulông

MÁY SIẾT BULONG DÙNG PIN DEKTON M21-IW380N

Mã hàng: M21-IW380N

Giá: 2.300.000 vnđ

MÁY SIẾT BULONG PIN BOSCH GDS 18V-400 (SOLO)

Mã hàng: GDS 18V-400 (SOLO)

Giá: 3.430.000 vnđ

MÁY SIẾT BULONG PIN BOSCH GDS 250-LI

Mã hàng: GDS 250-LI

Giá: 6.400.000 vnđ

MÁY SIẾT BULONG PIN BOSCH GDX 18V-200 C (SOLO)

Mã hàng: GDX 18V-200 C (SOLO)

Giá: 5.350.000 vnđ

MÁY SIẾT BULONG PIN BOSCH GDX 18V-200 (SOLO)

Mã hàng: GDX 18V-200 (SOLO)

Giá: 3.710.000 vnđ

MÁY SIẾT BULOONG DÙNG PIN 18V DCA ADPB20F

Mã hàng: ADPB20F

Giá: 5.300.000 vnđ

MÁY SIẾT BULOONG DÙNG PIN 20V DCA ADPB298BM

Mã hàng: ADPB298BM

Giá: 2.800.000 vnđ

MÁY SIẾT BULOONG DÙNG PIN 18V DCA ADPB02-18EK

Mã hàng: ADPB02-18EK

Giá: 2.800.000 vnđ

MÁY SIẾT BULOONG DÙNG PIN 18V DCA ADPB02-18E

Mã hàng: ADPB02-18E

Giá: 3.400.000 vnđ

MÁY SIẾT BULOONG DÙNG PIN 18V DCA ADPB16E

Mã hàng: ADPB16E

Giá: 2.800.000 vnđ

MÁY SIẾT BULON CẦM TAY 18V STANLEY SBI201N

Mã hàng: SBI201N

Giá: 2.200.000 vnđ

MÁY SIẾT BULON CẦM TAY 18V STANLEY SBI201D2K-B1

Mã hàng: SBI201D2K-B1

Giá: 3.800.000 vnđ

Máy vặn bulông