Dụng cụ khí nén
Dụng cụ khí nén

Máy vặn tán bu lông

SÚNG VẶN BULÔNG 1"- ĐẦU NGẮN KAWASAKI KPT-450S

Mã hàng: KPT-450S

Giá: 20.000.000 vnđ

SÚNG VẶN BULÔNG 1- 1/2" KAWASAKI KPT-55SA

Mã hàng: KPT-55SA

Giá: 31.000.000 vnđ

SÚNG VẶN BULÔNG 1" ĐẦU DÀI KAWASAKI KPT-50SH

Mã hàng: KPT-50SH

Giá: 20.000.000 vnđ

SÚNG VẶN BULÔNG 1" ĐẦU NGẮN KAWASAKI KPT-50SH-2

Mã hàng: KPT-50SH-2

Giá: 20.000.000 vnđ

SÚNG VẶN BULÔNG 1" ĐẦU DÀI KAWASAKI KPT-450SL

Mã hàng: KPT-450SL

Giá: 20.000.000 vnđ

SÚNG VẶN BU LÔNG 1'' KAWASAKI KPT-6890

Mã hàng: KPT-6890

Giá: 15.000.000 vnđ

SÚNG VẶN BULÔNG 1" ĐẦU DÀI KAWASAKI KPT-381SL

Mã hàng: KPT-381SL

Giá: 14.700.000 vnđ

SÚNG VẶN BULÔNG 1" ĐẦU NGẮN KAWASAKI KPT-381S

Mã hàng: KPT-381S

Giá: 13.000.000 vnđ

SÚNG VẶN BULÔNG 1" KAWASAKI KPT-452P

Mã hàng: KPT-452P

Giá: 18.000.000 vnđ

SÚNG VẶN BULÔNG 1" ĐẦU DÀI KAWASAKI KPT-452PL

Mã hàng: KPT-452PL

Giá: 20.000.000 vnđ

BULONG BẮT VÍT KAWASAKI KPT-6898

Mã hàng: KPT-6898

Giá: 17.000.000 vnđ

SÚNG VẶN BULÔNG 1" KAWASAKI KPT-421P

Mã hàng: KPT-421P

Giá: 14.700.000 vnđ

Máy vặn tán bu lông