Dụng cụ khí nén
Dụng cụ khí nén

Máy vặn tán bu lông

SÚNG MỞ TÍP HƠI 3/8" ( KHÔNG TÍP ) PAW-1304

Mã hàng: PAW-1304

Giá: 900.000 vnđ

SÚNG MỞ TÍP HƠI 3/8" CAO CẤP ( CÁNH BƯỚM ) PAW-03011

Mã hàng: PAW-03011

Giá: 1.000.000 vnđ

SÚNG MỞ TÍP HƠI 1/2" 2 BÚA CAO CẤP PAW-04006

Mã hàng: PAW-04006

Giá: 2.300.000 vnđ

SÚNG MỞ TÍP HƠI 1/2" 2 BÚA CASAR LU-SMT2B

Mã hàng: LU-SMT2B

Giá: 1.400.000 vnđ

SÚNG MỞ TÍP HƠI 1/2" ( KHÔNG TÍP ) PAW-1403

Mã hàng: PAW-1403

Giá: 960.000 vnđ

SÚNG MỞ TÍP HƠI 3/4" 500F/T ( 4500 V/P ) PAW-1610

Mã hàng: PAW-1610

Giá: 2.200.000 vnđ

SÚNG MỞ TÍP HƠI 3/4" 800F/T ( 4800 V/P ) PAW-06017

Mã hàng: PAW-06017

Giá: 3.000.000 vnđ

SÚNG MỞ TÍP HƠI 1" CASAR UIW06

Mã hàng: UIW06

Giá: 4.100.000 vnđ

SÚNG MỞ TÍP HƠI 1" LICOTA 2 BÚA PAW-10037L

Mã hàng: PAW-10037L

Giá: 17.000.000 vnđ

SÚNG MỞ TÍP HƠI 1" TOP ( CỐT DÀI ) ( 1 BÚA ) PAW-10012

Mã hàng: PAW-10012

Giá: 1.600.000 vnđ

Máy vặn tán bu lông