Dụng cụ khí nén
Dụng cụ khí nén

Máy vặn vít

BỘ SÚNG MỞ TÍP HƠI 1/2 TOP PAK-118K

Mã hàng: PAK-118K

Giá: 1.320.000 vnđ

BỘ SÚNG MỞ TÍP HƠI 3/8 TOP PAK-6031

Mã hàng: PAK-6031

Giá: 1.200.000 vnđ

MÁY VẶN VÍT HƠI TỰ ĐỘNG 1/4 INCH HYMAIR AT-W7

Mã hàng: AT-W7

Giá: 1.250.000 vnđ

MÁY VẶN VÍT HƠI 1/4 INCH HYMAIR AT-W9

Mã hàng: AT-W9

Giá: 1.600.000 vnđ

MÁY VẶN VÍT HƠI 1/4 INCH SP-1800A

Mã hàng: SP-1800A

Giá: 5.200.000 vnđ

MÁY SIẾT VÍT PUNCHAM PH-10H

Mã hàng: PH-10H

Giá: 1.780.000 vnđ

MÁY VẶN VÍT DÙNG HƠI VESSEL GT-S5TR

Mã hàng: GT-S5TR

Giá: 9.000.000 vnđ

MÁY VẶN VÍT DÙNG HƠI CYT CY-480

Mã hàng: CYT-480

Giá: 1.680.000 vnđ

MÁY VẶN VÍT DÙNG HƠ CYT CY-2304

Mã hàng: CY-2304

Giá: 1.650.000 vnđ

MÁY VẶN VÍT HƠI SP-1826

Mã hàng: SP-1826

Giá: 2.900.000 vnđ

MÁY VẶN VÍT DÚNG HƠI YUNICA YD-4.5F

Mã hàng: YD-4.5F

Giá: 720.000 vnđ

MÁY VẶN VÍT DÙNG HƠI 3/8 INCH TTPusa TTP 2050-WS

Mã hàng: TTP 2050-WS

Giá: 3.900.000 vnđ

Máy vặn vít