Dụng cụ cầm tay
Dụng cụ cầm tay

Máy vặn vít dùng pin

BỘ SÚNG MỞ TÍP 1/2" PIN 20V TOP CAO CẤP SC4180

Mã hàng: SC4180

Giá: 4.000.000 vnđ

BỘ SÚNG MỞ TÍP 1/2" PIN 88V CENTURY HV-SMT88V

Mã hàng: HV-SMT88V

Giá: 2.500.000 vnđ

MÁY BẮT ỐC VÍT DÙNG PIN DONGCHENG DCPB02-18E

Mã hàng: DCPB02-18E

Giá: 2.750.000 vnđ

MÁY BẮT ỐC VÍT DÙNG PIN DONGCHENG DCPB298BM

Mã hàng: DCPB298BM

Giá: 2.850.000 vnđ

MÁY SIẾT VÍT DÙNG PIN 18V DCA ADPL6A

Mã hàng: ADPL6A

Giá: 3.500.000 vnđ

MÁY SIẾT VÍT DÙNG PIN 18V DCA ADPL14

Mã hàng: ADPL14

Giá: 2.000.000 vnđ

MÁY SIẾT VÍT DÙNG PIN 18V DCA ADPL02-14E

Mã hàng: ADPL02-14E

Giá: 3.700.000 vnđ

MÁY SIẾT VÍT DÙNG PIN 12V DCA ADPL02-8Z

Mã hàng: ADPL02-8Z

Giá: 700.000 vnđ

MÁY SIẾT VÍT DÙNG PIN 18V DCA ADPL02-14Z

Mã hàng: ADPL02-14Z

Giá: 1.000.000 vnđ

MÁY SIẾT VÍT DÙNG PIN DCA ADPL02-8

Mã hàng: ADPL02-8

Giá: 1.600.000 vnđ

MÁY SIẾT VÍT DÙNG PIN 12V DCA ADPL02-8EK

Mã hàng: ADPL02-8EK

Giá: 1.500.000 vnđ

MÁY SIẾT VÍT DÙNG PIN 4V DCA ADPL5C

Mã hàng: ADPL5C

Giá: 500.000 vnđ

Máy vặn vít dùng pin