Vật liệu mài mòn
Vật liệu mài mòn

Mũi khoan bê tông

MŨI KHOAN BÊ TÔNG IRWIN 10501863

Mã hàng: 10501863

Giá: 280.000 vnđ

MŨI KHOAN BÊ TÔNG IRWIN 10501859

Mã hàng: 10501859

Giá: 280.000 vnđ

MŨI KHOAN BÊ TÔNG IRWIN 10501862

Mã hàng: 10501862

Giá: 110.000 vnđ

MŨI KHOAN BÊ TÔNG IRWIN 10501855

Mã hàng: 10501855

Giá: 210.000 vnđ

MŨI KHOAN BÊ TÔNG IRWIN 10501849

Mã hàng: 10501849

Giá: 222.000 vnđ

MŨI KHOAN BÊ TÔNG IRWIN 10501854

Mã hàng: 10501854

Giá: 80.000 vnđ

MŨI KHOAN BÊ TÔNG IRWIN 10501848

Mã hàng: 10501848

Giá: 70.000 vnđ

BỘ MŨI KHOAN 121 MŨI 1.0-12.0 (0.1MM)

Mã hàng: SUS-121

Giá: 9.990.000 vnđ

MŨI KHOAN RÚT LÕI BÊ TÔNG UNIKA ES-D65SDS 65MM

Mã hàng: ES-D65SDS

Giá: 3.500.000 vnđ

MŨI KHOAN RÚT LÕI TƯỜNG GẠCH UNIKA ES-R55SDS 55MM

Mã hàng: ES-R55SDS

Giá: 2.000.000 vnđ

MŨI KHOAN RÚT LÕI TƯỜNG GẠCH UNIKA ES-R35SDS 35MM

Mã hàng: ES-R35DSD

Giá: 1.600.000 vnđ

MŨI KHOAN RÚT LÕI TƯỜNG GẠCH UNIKA ES-R25ST 25MM

Mã hàng: ES-R25ST

Giá: 1.500.000 vnđ

Mũi khoan bê tông