Vật liệu mài mòn
Vật liệu mài mòn

Mũi khoan rút lõi

MŨI KHOAN ỐNG KHÔ TPC 63*370

Mã hàng: 63*370

Giá: 320.000 vnđ

MŨI KHOAN ỐNG KHÔ TPC 56*370

Mã hàng: 56*370

Giá: 320.000 vnđ

MŨI KHOAN RÚT LÕI TƯỜNG GẠCH UNIKA ES-R170SDS

Mã hàng: ES-R170SDS

Giá: 5.980.000 vnđ

MŨI KHOAN RÚT LÕI TƯỜNG GẠCH UNIKA ES-R200SDS

Mã hàng: ES-R200SDS

Giá: 6.690.000 vnđ

MŨI KHOAN RÚT LÕI TƯỜNG GẠCH UNIKA ES-R220SDS

Mã hàng: ES-R220SDS

Giá: 7.400.000 vnđ

MŨI KHOAN RÚT LÕI TƯỜNG GẠCH UNIKA ES-R160SDS

Mã hàng: ES-R160SDS

Giá: 4.790.000 vnđ

MŨI KHOAN RÚT LÕI TƯỜNG GẠCH UNIKA ES-R130SDS

Mã hàng: ES-R130SDS

Giá: 5.100.000 vnđ

MŨI KHOAN RÚT LÕI TƯỜNG GẠCH UNIKA ES-R150SDS

Mã hàng: ES-R150SDS

Giá: 5.400.000 vnđ

MŨI KHOAN RÚT LÕI TƯỜNG GẠCH UNIKA ES-R110SDS

Mã hàng: ES-R110SDS

Giá: 2.900.000 vnđ

MŨI KHOAN RÚT LÕI TƯỜNG GẠCH UNIKA ES-R120SDS

Mã hàng: ES-R120SDS

Giá: 3.100.000 vnđ

MŨI KHOAN RÚT LÕI TƯỜNG GẠCH UNIKA ES-R95SDS

Mã hàng: ES-R95SDS

Giá: 3.900.000 vnđ

MŨI KHOAN RÚT LÕI TƯỜNG GẠCH UNIKA ES-R100SDS

Mã hàng: ES-R100SDS

Giá: 3.980.000 vnđ

Mũi khoan rút lõi