Vật liệu mài mòn
Vật liệu mài mòn

Mũi khoan sắt, thép, inox

MŨI KHOAN PHÁP (SẮT ,THÉP ,INOX ) 25.0MM

Mã hàng: MKP 25.0MM

Giá: 585.000 vnđ

MŨI KHOAN PHÁP (SẮT, THÉP, INOX) 24.0MM

Mã hàng: MKP 24.0MM

Giá: 550.000 vnđ

MŨI KHOAN PHÁP (SẮT, THÉP, INOX) 22.0MM

Mã hàng: MKP 22.0MM

Giá: 450.000 vnđ

MŨI KHOAN PHÁP (SẮT, THÉP, INOX) 23.0MM

Mã hàng: MKP 23.0MM

Giá: 450.000 vnđ

MŨI KHOAN PHÁP (SẮT, THÉP, INOX)21.0MM

Mã hàng: MKP 21.0MM

Giá: 390.000 vnđ

MŨI KHOAN PHÁP (SẮT, THÉP, INOX) 19.5MM

Mã hàng: MKP 19.5MM

Giá: 290.000 vnđ

MŨI KHOAN PHÁP (SẮT, THÉP, INOX ) 20.0MM

Mã hàng: MKP 20.0MM

Giá: 300.000 vnđ

MŨI KHOAN PHÁP (SẮT, THÉP, INOX) 19.0MM

Mã hàng: MKP 19.0MM

Giá: 290.000 vnđ

MŨI KHOAN PHÁP (SẮT, THÉP, INOX) 18.0MM

Mã hàng: MKP 18.0MM

Giá: 260.000 vnđ

MŨI KHOAN PHÁP (SẮT, THÉP, INOX) 18.5MM

Mã hàng: MKP 18.5MM

Giá: 260.000 vnđ

MŨI KHOAN PHÁP (SẮT, THÉP, INOX) 17.0MM

Mã hàng: MKP 17.0MM

Giá: 234.000 vnđ

MŨI KHOAN PHÁP (SẮT, THÉP, INOX) 17.5MM

Mã hàng: MKP 17.5MM

Giá: 250.000 vnđ

Mũi khoan sắt, thép, inox