Vật liệu mài mòn
Vật liệu mài mòn

Mũi khoan từ hợp kim TCT

MŨI KHOAN TỪ HỢP KIM UNIKA MX100N-32 32MM

Mã hàng: MX100N-32 32MM

Giá: 2.900.000 vnđ

MŨI KHOAN TỪ HỢP KIM UNIKA MX75N-69 69MM

Mã hàng: MX75N-69 69MM

Giá: 5.100.000 vnđ

MŨI KHOAN TỪ HỢP KIM UNIKA MX75N-55 55MM

Mã hàng: MX75N-55 55MM

Giá: 2.000.000 vnđ

MŨI KHOAN TỪ HỢP KIM UNIKA MX75N-62 62MM

Mã hàng: MX75N-62 62MM

Giá: 3.900.000 vnđ

MŨI KHOAN TỪ HỢP KIM UNIKA MX75N-50 50MM

Mã hàng: MX75N-50 50MM

Giá: 2.000.000 vnđ

MŨI KHOAN TỪ HỢP KIM UNIKA MX75N-45 45MM

Mã hàng: MX75N-45 45MM

Giá: 1.800.000 vnđ

MŨI KHOAN TỪ HỢP KIM UNIKA MX75N-40 40MM

Mã hàng: MX75N-40 40MM

Giá: 1.500.000 vnđ

MŨI KHOAN TỪ HỢP KIM UNIKA MX75N-35 35MM

Mã hàng: MX75N-35 35MM

Giá: 1.300.000 vnđ

MŨI KHOAN TỪ HỢP KIM UNIKA MX75N-37 37MM

Mã hàng: MX75N-37 37MM

Giá: 1.300.000 vnđ

MŨI KHOAN TỪ HỢP KIM UNIKA MX75N-34 34MM

Mã hàng: MX75N-34 34MM

Giá: 1.300.000 vnđ

MŨI KHOAN TỪ HỢP KIM UNIKA MX75N-33 33MM

Mã hàng: MX75N-33 33MM

Giá: 1.300.000 vnđ

MŨI KHOAN TỪ HỢP KIM UNIKA MX75N-31 31MM

Mã hàng: MX75N-31 31MM

Giá: 1.200.000 vnđ

Mũi khoan từ hợp kim TCT