Vật liệu mài mòn
Vật liệu mài mòn

Mũi khoét lỗ

MŨI KHOÉT LỖ HỢP KIM THẮNG LỢI 80MM

Mã hàng: TL-80

Giá: 330.000 vnđ

MŨI KHOÉT LỖ HỢP KIM THẮNG LỢI 95MM

Mã hàng: TL-95

Giá: 395.000 vnđ

MŨI KHOÉT LỖ HỢP KIM THẮNG LỢI 63MM

Mã hàng: TL-63

Giá: 270.000 vnđ

MŨI KHOÉT LỖ HỢP KIM THẮNG LỢI 70MM

Mã hàng: TL-70

Giá: 290.000 vnđ

MŨI KHOÉT LỖ HỢP KIM THẮNG LỢI 85MM

Mã hàng: TL-85

Giá: 350.000 vnđ

MŨI KHOÉT LỖ HỢP KIM THẮNG LỢI 95MM

Mã hàng: TL-95

Giá: 390.000 vnđ

MŨI KHOÉT LỖ JMG 100MM

Mã hàng: JMG-100

Giá: 930.000 vnđ

MŨI KHOÉT LỖ JMG 95MM

Mã hàng: JMG-95

Giá: 850.000 vnđ

MŨI KHOÉT LỖ JMG 85MM

Mã hàng: JMG-85

Giá: 680.000 vnđ

MŨI KHOÉT HỢP KIM SKC 17MM

Mã hàng: SKC HK17

Giá: 250.000 vnđ

MŨI KHOÉT HỢP KIM SKC 16MM

Mã hàng: SKC HK16

Giá: 250.000 vnđ

MŨI KHOÉT HỢP KIM SKC 18MM

Mã hàng: SKC HK18

Giá: 260.000 vnđ

Mũi khoét lỗ