Vật liệu mài mòn
Vật liệu mài mòn

Mũi mài, Mũi doa các loại

MŨI MÀI HỢP KIM USA GROBET FX1225

Mã hàng: FX1225 USA

Giá: 280.000 vnđ

MŨI MÀI HỢP KIM GERMANY 1225/6 Z3 PLUS

Mã hàng: 1225/6 Z3 PLUS

Giá: 380.000 vnđ

MŨI DOA HỢP KIM THÉP FX1225

Mã hàng: FX1225

Giá: 120.000 vnđ

MŨI MÀI DOA FA1020 CAO CẤP

Mã hàng: FX1020

Giá: 110.000 vnđ

MŨI DOA HỢP KIM CAO CẤP AEX1020

Mã hàng: AEX1020

Giá: 110.000 vnđ

MŨI DOA HỢP KIM THÉP AEX1225 CAO CẤP

Mã hàng: AEX1225

Giá: 135.000 vnđ

MŨI DOA HỢP KIM THÉP CAO CẤP EX1016

Mã hàng: EX1016

Giá: 120.000 vnđ

MŨI MÀI DOA HỢP KIM THÉP CX1020

Mã hàng: CX1020

Giá: 135.000 vnđ

MŨI DOA HỢP KIM THÉP CAO CẤP CX 1225

Mã hàng: CX1225

Giá: 110.000 vnđ

MŨI DOA CAO CẤP LX 1025

Mã hàng: LX1025

Giá: 120.000 vnđ

MŨI DOA HỢP KIM THÉP CAO CẤP LX1228

Mã hàng: LX1228

Giá: 95.000 vnđ

MŨI DOA HỢP KIM CAO CẤP HX1232

Mã hàng: HX1232

Giá: 140.000 vnđ

Mũi mài, Mũi doa các loại