Vật liệu mài mòn
Vật liệu mài mòn

Mũi mài, Mũi doa các loại

MŨI MÀI HỢP KIM CÁN 6MM ĐẦU 08

Mã hàng: HP0608

Giá: 640.000 vnđ

MŨI MÀI HỢP KIM CÁN 6MM ĐẦU 10

Mã hàng: HP0610

Giá: 750.000 vnđ

MŨI MÀI HỢP KIM CÁN 6MM ĐẦU 12

Mã hàng: HP0612

Giá: 1.150.000 vnđ

MŨI MÀI HỢP KIM CÁN 6MM ĐẦU 06

Mã hàng: HP0606

Giá: 450.000 vnđ

MŨI MÀI HỢP KIM USA GROBET FX1225

Mã hàng: FX1225 USA

Giá: 280.000 vnđ

MŨI MÀI HỢP KIM GERMANY 1225/6 Z3 PLUS

Mã hàng: 1225/6 Z3 PLUS

Giá: 250.000 vnđ

MŨI DOA HỢP KIM THÉP FX1225

Mã hàng: FX1225

Giá: 120.000 vnđ

MŨI MÀI DOA FA1020 CAO CẤP

Mã hàng: FX1020

Giá: 110.000 vnđ

MŨI DOA HỢP KIM CAO CẤP AEX1020

Mã hàng: AEX1020

Giá: 110.000 vnđ

MŨI DOA HỢP KIM THÉP AEX1225 CAO CẤP

Mã hàng: AEX1225

Giá: 135.000 vnđ

MŨI DOA HỢP KIM THÉP CAO CẤP EX1016

Mã hàng: EX1016

Giá: 120.000 vnđ

MŨI MÀI DOA HỢP KIM THÉP CX1020

Mã hàng: CX1020

Giá: 135.000 vnđ

Mũi mài, Mũi doa các loại