Ống, dây hơi, phụ kiện các loại
Ống, dây hơi, phụ kiện các loại

Ống dẫn xăng dầu

ỐNG DẦU FUYO 10MM X 50M

Mã hàng: FY10

Giá: 1.690.000 vnđ

ỐNG DẪN DẦU FUYO 16MM X 50M

Mã hàng: FY16

Giá: 2.250.000 vnđ

ỐNG THỦY LỰCD FUYO 13MM X 50M

Mã hàng: FY13

Giá: 2.100.000 vnđ

ỐNG DẦU FUYO 19MM X 50M

Mã hàng: FY19

Giá: 3.500.000 vnđ

ỐNG DẦU THỦY LỰC DYNEXFLEX 1 BỐ 1 INCH - 50M

Mã hàng: 1SN10-D

Giá: 4.000.000 vnđ

ỐNG DẦU THỦY LỰC DYNEXFLEX 1 BỐ 5/8 INCH - 50M

Mã hàng: 1SN58-D

Giá: 2.580.000 vnđ

ỐNG DẦU THỦY LỰC DYNEXFLEX 1 BỐ 3/4 INCH - 50M

Mã hàng: 1SN34-D

Giá: 3.100.000 vnđ

ỐNG DẦU THỦY LỰC DYNEXFLEX 1 BỐ 1/4 INCH - 50M

Mã hàng: 1SN14-D

Giá: 1.500.000 vnđ

ỐNG DẦU THỦY LỰC DYNEXFLEX 1 BỐ 1/2 INCH - 50M

Mã hàng: 1SN12-D

Giá: 2.200.000 vnđ

ỐNG DẦU THỦY LỰC DYNEXFLEX 2 BỐ 1 INCH - 50M

Mã hàng: 2SN10-D

Giá: 4.900.000 vnđ

ỐNG DẦU THỦY LỰC DYNEXFLEX 2 BỐ 2 INCH - 20M

Mã hàng: 2SN20-D

Giá: 4.250.000 vnđ

ỐNG DẦU THỦY LỰC DYNEXFLEX 2 BỐ 1/2 INCH - 50M

Mã hàng: 2SN12-D

Giá: 2.700.000 vnđ

Ống dẫn xăng dầu