Ống, dây hơi, phụ kiện các loại
Ống, dây hơi, phụ kiện các loại

Ống dẫn xăng dầu

ỐNG DẦU KONO 3/8 INCH - 100 MÉT

Mã hàng: KONO 38

Giá: 2.950.000 vnđ

ỐNG DẦU KONO 5/16 INCH - 100 MÉT

Mã hàng: KONO 516

Giá: 2.650.000 vnđ

ỐNG DẪN DẦU KOBE 2 LỚP 1/4 INCH

Mã hàng: KOBE 2W14

Giá: 4.500.000 vnđ

ỐNG THỦY LỰC 2 BỐ 5/8 INCH GPFLEX - 50M

Mã hàng: GPF-2SN58

Giá: 3.650.000 vnđ

ỐNG THỦY LỰC DYNEXFLEX 1 BỐ 3/8 INCH - 50M

Mã hàng: DNF-1SN38

Giá: 1.700.000 vnđ

ỐNG THỦY LỰC 1 LỚP BỐ 5/16 INCH DYNEXFLEX - 50M

Mã hàng: DNF-1SN516

Giá: 1.600.000 vnđ

ỐNG CAO ÁP 1 LỚP BỐ SD ASIA 5/16 INCH

Mã hàng: SDA-1W516

Giá: 2.450.000 vnđ

ỐNG THỦY LỰC 2 LỚP BỐ SD ASIA 1/2 INCH

Mã hàng: SD-A1W12

Giá: 3.500.000 vnđ

ỐNG DẪN DẦU GPFLEX 2 BỐ 3/4 INCH - 50M

Mã hàng: GPL-2W34

Giá: 3.980.000 vnđ

ỐNG DẪN DẦU GPFLEX 2 BỐ 1/2 INCH - 50M

Mã hàng: GPL-2W12

Giá: 2.700.000 vnđ

ỐNG DẪN DẦU GPFLEX 1 BỐ 1/2 INCH - 50M

Mã hàng: CPL-1W12

Giá: 2.250.000 vnđ

ỐNG DẪN DẦU GPFLEX 1 BỐ 3/8 INCH - 50M

Mã hàng: GPL-1W38

Giá: 1.950.000 vnđ

Ống dẫn xăng dầu